Kapsejladsaften – Aftenkapsejlads


Begivenhedsdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

Torsdag den 7. marts 2024 kl. 19:00 i klubhuset.

Dagsorden:

  1. Præsentation af den kommende sæson
  2. Program
  3. Sejladsbestemmelser
  4. Løbssammensætning
  5. Forplejning
  6. Andre emner

Har du idéer eller emner, du gerne vil have drøftet denne aften, så send en mail til sejladsudvalget

Støt arrangementet og mød gerne op med hele besætningen.

Sejladsudvalget.