Kapsejladsaften – Aftenkapsejlads


Begivenhedsdetaljer

 • Date:
 • Kategorier:

Torsdag den 7. marts 2024 kl. 19:00 i klubhuset.

Dagsorden:

 • Præsentation af den kommende sæson
 • Program
 • Løbssammensætning
 • Sejladsbestemmelser
 • De 9 vigtigste kapsejladsregler
 • Banerne
 • Tilmelding
 • Forplejning
 • Måling af sejl
 • Eventuelt

Har du idéer eller emner, du gerne vil have drøftet denne aften, så send en mail til sejladsudvalget

Støt arrangementet og mød gerne op med hele besætningen. Der vil være mulighed for at købe kaffe m/kage for 10 kr.

Sejladsudvalget.