Kapsejladsaften – Aftenkapsejlads


Begivenhedsdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

Onsdag den 6. april 2022 kl. 19:30 i klubhuset.

Dagsorden:

  1. Præsentation af den kommende sæson
  2. Program
  3. Sejladsbestemmelser
  4. Løbssammensætning
  5. Forplejning
  6. Andre emner

Har du idéer eller emner, du gerne vil have drøftet denne aften, så send en mail til sejladsudvalget

Ad 2, så er programmet allerede lagt op på hjemmesiden.

Ad 3, så er sejladsbestemmelserne allerede lagt op på hjemmesiden.

Ad 4, så er der lagt op til 3 starter med i alt 5 løb og 5 minutter mellem hver start. Ad 5, så tænker vi at fortsætte med varm mad efter sejladsen som de sidste par år.

Støt arrangementet og mød gerne op med hele besætningen.

Sejladsudvalget.