Duelighedsundervisning – EKSAMEN


Begivenhedsdetaljer


Skriftlig og mundtlig prøve forventes afviklet lørdag den 22. april 2023. ( skal endelig aftales med censor ) Praktisk prøve afvikles i forsommeren 2023 efter træning på vandet er gennemført.