Andreas Johan A. Rønberg

Andreas Johan Andersen Rønberg

Beskrivelse    Skibsfører, Lods, Havnefoged, Speditør

Født       04.11.1873 i Lemvig,
søn af Skipper Anders Chr. Rønbjerg og hustru Ane Johanne Kjærgaard Jensen.
Død               02.05.1939
Familie: Gift 1) med Olga Hahn (+1917 i Lemvig)
Gift 2) med Helga Ovesen (+1924 i Lemvig)

A.J. Rønberg førte en spændende, farefuld og omtumlet tilværelse som styrmand og søofficer i den russiske flåde i Fjernøsten under Boxeropstanden i 1901 og den Russisk-japanske krig i 1904.

Han fik i 1906 skrevet en bog (“Episoder under Port Arthurs Belejring”) om hans oplevelser under den japanske belejring af Port Arthur, hvor han brød den japanske belejring med en 100 m lang torpedobåd gennem minefelt og foran japanske krigsskibe ikke én men 4 gange! Derefter blev det for farligt, men der var vigtig post, der skulle over til Kina. Kaptajn Rønberg påtog sig opgaven i en 19 fods sejlbåd sammen med en matros. Men det skulle foretages i stormvejr, da han ellers mente, at de ville blive opdaget. Båden sejlede over bugten i en snestorm – en tur på over 100 sømil – og gennemførte stærkt forkomne.

Billede fra bogen

Han blev i Kina til efter krigen og vendte hjem til Danmark og blev en driftig og respekteret havnefoged fra 1907 til sin død i 1939.

Han gjorde et stort arbejde i Lemvig Sejlklub, hvor han var i bestyrelsen 1930-1934 og 1936-1938.

Rønberg blev udnævnt til Æresmedlem i 1932 i forbindelse med hans 25 års jubilæum som Havnefoged.