Årets Lemvig Sejler 2000

Knud Kristian Wrist blev i 2000 udnævnt til Årets Lemvig Sejler.

Han blev desuden i 2015 udnævnt som Æresmedlem.

Lemvig Sejlklub
Knud Kristian blev medlem af klubben i 1965 og var med til at bygge optimistjoller i vinteren 1964-65.
Han kom med i klubbens kapsejladsudvalget i 1981 – og er stadig med i udvalget – pt som formand.
Skal du sejle kapsejlads, er det også ham, der er klubbens måler, som han blev i 1981.
Han var medlem af bestyrelsen 1983-1997, igen i 2008-2012 og fra 2022-?
Han har desuden stået for pladsfordelingen i Lemvig Marina siden 1989, og sideløbende hermed sørger han for at holde styr på vinterpladsen og bådhallerne.
Det er Knud Kristian, der har designet klubben webside og har fyldt rigtig meget stof på den – og før det havde han meget med klubbladet Sprøjten at gøre.

Limfjordens Sejlsport
Knud Kristian var formand for Limfjordskredsen i perioden 1985 til 1991 og medlem af bestyrelsen 1991 til 1998. I perioden 2013 til 2019 var han revisor i Limfjordskredsen og fra 2019 er han kasserer i kredsen – som fra 2022 er omdannet til Limfjordens Sejlsport.

Dansk Sejlunion
Som formand for Limfjordskredsen var han automatisk medlem af Dansk Sejlunions Hovedbestyrelse i perioden 1985-1991.
Han var medlem af Dansk Sejlunions Tekniske Udvalg i perioden 1984-1994 og igen 2003 til 2012.
Han var desuden medlem af Dansk Sejlunions Kapsejladsudvalg i perioden 1994-1999.
Knud Kristian er uddannet Handicapmåler i 1981, Kapsejladsmedhjælper i 1990, Baneleder i 1991 og Protestkomitémedlem i 1997.