60+ i Lemvig Sejlklub

Er du over 60 år –  så er dette noget for dig !!!!!!

Torsdage kl. 09.30 i klubhuset

På medlemsmødet i januar 2013 og på et efterfølgende møde i april blev det besluttet, at at oprette et 60+ udvalg i Lemvig Sejlklub – primært for medlemmer på 60+, men har du mulighed for at deltage er alder ingen hindring !

I sejlersæsonen bliver det primært sejlads og samvær, der er i højsædet og er det ikke sejlervejr, er der hyggeligt samvær og praktiske opgaver i og ved klubhuset.

 • Morgenkaffe eller/og  frokost i klubhuset
 • Fælles sejlture – formiddags-  eller dagsture
 • Fællestur f. ex Limfjorden Rundt i forbindelse med træskibssejladsen
 • Praktiske håndværkeropgaver,  i og ved klubhuset, vinduesvask mm.
 • Forbedre udenomsarealerne

Kaffen og rundstykkerne koster 15 kr. Dette beløb genererer endda et lille overskud, således at der afholdes Påskefrokost og Julefrokost for disse penge.

Der er nedsat et lille 60 + udvalg bestående af:

Thorkild Sønderskov   mobil: 20867187
Jens Peder Østergaard  mobil: 61748930
Henning Møller   mobil: 20821604

Vidste du f.eks., at det er 60+, der har

 • renoveret klubhuset med lyddæmpende lofter både oppe og nede
 • brudt det gamle køkken ned og opsat nyt
 • malet vægge
 • malet og renoveret signalmasten
 • etableret fliseplads udenfor med borde
 • rengjort vore 3 broer om foråret med højttryksrenser

Her kan du se en lille oversigt over aktiviteterne i perioden maj 2013 til marts 2014.