Takstblad – vinterpladser

TAKSTBLAD 2016-2017
Leje af plads i bådhal:Man skal være aktivt medlem af sejlklubben for at stå i bådhal
Der ydes et lån til sejlklubben pr. m2 (bådens maxlængde x maxbredde) på: 1.100,00 kr./m2 (dog 850,00 kr. for både, der har fået plads i hallen før 01.01.2011)
Herudover betales en arealleje til dækning af
driftsudgifter m.v. på:
35,00 kr./m2 inkl. moms
Ved midlertidig leje af vinterplads i bådhal (aftales for ét år ad gangen) betales en arealleje til dækning af driftsudgifter m.v.: 45,00 kr./m2 inkl. moms
Midlertidig leje af plads i perioden 1.6 - 30.9 (for eks. reparation) for båd, der ikke er pladslejer i hallen:125,00 kr. pr. påbegyndt uge inkl. moms dog max. 250,00 kr. inkl. moms
Leje af plads på udendørsareal:
For medlemmer betales en arealleje til dækning af
driftsudgifter m.v. på:
26,25 kr./m2 inkl. moms
For ikke-medlemmer betales en arealleje til dækning
af driftsudgifter m.v. på:
37,50 kr./m2 inkl. moms
Midlertidig leje af plads i sommerperioden (1.6 - 30.9) for båd, der ikke er pladslejer på arealet:50,00 kr./uge inkl. moms - dog max. 250,00 kr.
Opbevaring af mast i hal:
For både der står i hal eller på udendørsareal:Er indeholdt i areallejen
For både, der ikke står i hal eller på udendørsareal:
(Der er pt. lukket for tilgang af master for både der ikke står i hal eller på klubbens vinterplads)
250,00 kr./år inkl. moms
Opbevaring af bådvogn:
For både der står i hal eller på udendørsareal:Er indeholdt i areallejen
For både, der ikke står i hal eller på udendørsareal:250,00 kr./år inkl. moms
Opbevaring af campingvogn og øvrige genstande:
I sommerhalvåret (1. juni til 30. september):
Kan være f.eks. campingvogn, kajak, kano…
250,00 kr./år inkl. moms