Takstblad – vinterpladser

TAKSTBLAD 2017-2018
Leje af plads i bådhal:Man skal være aktivt medlem af sejlklubben for at stå i bådhal
Der ydes et lån til sejlklubben pr. m2 (bådens maxlængde x maxbredde) på: 1.100,00 kr./m2 (dog 850,00 kr. for både, der har fået plads i hallen før 01.01.2011)
Herudover betales en arealleje til dækning af
driftsudgifter m.v. på:
35,00 kr./m2 inkl. moms
Ved midlertidig leje af vinterplads i bådhal (aftales for ét år ad gangen) betales en arealleje til dækning af driftsudgifter m.v.: 45,00 kr./m2 inkl. moms
Midlertidig leje af plads i perioden 1.6 - 15.9 (for eks. reparation) for båd, der ikke er pladslejer i hallen:125,00 kr. pr. påbegyndt uge inkl. moms dog max. 250,00 kr. inkl. moms
Gebyr for optagelse på venteliste til klubbens bådhaller.
(Beløbet modregnes, såfremt man siger ja til en tilbudt plads. Siger man nej til en tilbudt plads fjernes man fra listen og beløbet er tabt)
250,00 kr. (engangsbeløb)
Leje af plads på udendørsareal:
For medlemmer betales en arealleje til dækning af
driftsudgifter m.v. på:
26,25 kr./m2 inkl. moms
For ikke-medlemmer betales en arealleje til dækning
af driftsudgifter m.v. på:
37,50 kr./m2 inkl. moms
Midlertidig leje af plads i sommerperioden (1.6 - 15.9) for båd, der ikke er pladslejer på arealet:50,00 kr./uge inkl. moms - dog max. 250,00 kr.
Opbevaring af mast i hal:
For både der står i hal eller på udendørsareal:Er indeholdt i areallejen
For både, der ikke står i hal eller på udendørsareal:
(Der er pt. lukket for tilgang af master for både der ikke står i hal eller på klubbens vinterplads)
250,00 kr./år inkl. moms
Opbevaring af bådvogn:
For både der står i hal eller på udendørsareal:Er indeholdt i areallejen
For både, der ikke står i hal eller på udendørsareal:250,00 kr./år inkl. moms
Opbevaring af campingvogn og øvrige genstande:
I sommerhalvåret (1. juni til 15. september):
Kan være f.eks. campingvogn, kajak, kano…
250,00 kr./år inkl. moms