Oprydning på vinterplads / i Haller


Begivenhedsdetaljer


Vinterplads / Bådhaller
Som det fremgår af klubbens hjemmeside under Vinterpladser vil oprydning på vinterplads samt indkørsel af de tomme vogne blive foretaget den sidste onsdag i maj hvert år kl. 16:30. Her skal alle, der står i og udenfor hallen møde op, idet alle vogne denne dag køres ind i hallen, således området ser pænt og ryddeligt ud.
Imidlertid skal vi have sprøjtet for borebiller og det er lige på dette tidspunkt. Derfor bliver indkørsel af vogne m.v. skubbet til:

Onsdag den 7. juni 2023 kl. 16:30.

Vi begynder at køre vognene ind kl 13:30, da det tager lidt længere tid.

Marinaen:
Vi henstiller til, at honnørkajen kun anvendes til rigning og “søsætning” af bådene og ikke til ”parkering”. Så snart man er færdig med sit ærinde, bedes båden sejlet over på sin faste plads.

  • Når du – om foråret – kører båden over til kranen bedes du køre med uret rundt om klubhuset, når båden er bagefter. (Modsat når du – om efteråret – kører båden over til vinterpladsen bedes du køre mod uret rundt om klubhuset, når båden er bagefter).
  • Når du sat masten på, bedes du straks flytte båden væk fra mastekranen, så andre kan komme til.
  • Kæden ved dæmningen ud for Roklubben skal aflåses ved hver ENESTE gennemkørsel. Adgangsvejen er KUN til båd- og mastetransport – og ikke engang ”følgebiler”.

Med venlig hilsen
Haludvalget