Kategoriarkiv: Lemvig Marina

Havnens Dag en stor succes i Lemvig

 

Den første landsdækkende Havnens Dag er netop afholdt søndag den 29. maj, og Lemvig var med til at tilbyde de mange vandglade besøgende et slaraffenland af forskellige aktiviteter. Havnens Dag var også startskuddet på Lemvigs  deltagelse i projekt Vild med Vand med Lemvig Kommune og Lemvig Sejlklub som tovholdere. 

Den første Havnens Dag i Lemvig blev et tilløbsstykke med ca. 2500 besøgende. Hermed er en af målsætningerne for arrangementet opfyldt: at få folk ned på havnen og til vandet.

Borgmester Erik Flyvholm åbnede dagen med en velkomst til de mange fremmødte, og kort efter kunne borgmesteren opleves i en ny rolle. – nemlig at døbe to kajakker fra Lemvig Roklub som netop var indkøbt til ungdomsafdelingen.

“Vejret var godt og humøret helt i top hos vores gæster i Lemvig havn søndag d. 29. maj. Tovholdergruppen og aktørerne vil derfor gerne takke de mange gæster for den flotte deltagelse. Det er jo en stor fornøjelse, at der kommer mange gæster, når man har lavet et stykke frivilligt arbejde med at stable et arrangement på benene,” fortæller tovholder Bo Ravn  fra Lemvig Sejlklub..

Mange af de besøgende valgte i det gode vejr at gå linen ud og prøvede kræfter med alt fra jollesejllands , sejlads i Lemvig Sejlklubs Voksensejlerskolens kølbåde, windsurfing, ro i robåd samt prøve en tur i den hurtiggående båd fra Thyborøn Redningsstation.

Men der var også masser af aktiviteter for de, der foretrak at nyde udsigten fra havnen med fast grund under fødderne. Aktiviteterne var mangeartede – man kunne høre musik, besøge Fjordhavernes stand, se på smukke træskibe, blandt andet Colin Archers laugets skib ”Anni Thrysøe” samt se de lokale fjordfiskere fra Lemvig Bådelaug lande deres fangst på kajen. Mange benyttede også lejligheden til at komme ombord på sejlbådene, der lå ved kajen. Arrangementet blev afsluttet med en publikumsvenlig kapsejlads, hvor bådene fra Lemvig Sejlklub dystede på en bane, der var udlagt i Lem Vig

Slaraffenland af aktiviteter vækkede vandinteressen Baggrunden for afholdelsen af Havnens Dag er et ønske om at vække vandinteressen hos fremtidens havnebrugere og sejlere.

“Havnens Dag var en fantastisk dag.  “Vi har fået bekræftet, at der er mange i lokalområdet. som gerne vil noget mere på havnen, og som har lyst til at dyrke maritim vandsport.” siger Bo Ravn fra arrangementsudvalget.

Fra Havnens Dag til Vild med Vand – på gensyn

Det helt centrale og nye ved Havnens Dag – forankret i Vild med Vand-regi – er de efterdønninger, som Havnens Dag skal skabe hos gæsterne i form af lysten til at komme igen og afprøve flere vandaktiviteter i klubberne – eller bare nyde den gode stemning på havnen.

“I kølevandet af Havnens Dag tilbyder vi derfor Lemvig en række åbne vand-aktiviteter, som er gratis og tilgængelige for alle. Så vi håber at se nogle af  gæsterne fra Havnens Dag igen. Stor tak til medlemmer af Lemvig Sejlklub og øvrige aktører for indsatsen.

“Set i lyset af dette års succes, satser vi bestemt på at holde Havnens Dag igen næste år. Vi er nu blevet klar over, hvilke forskellige praktiske ting, vi kan optimere på, men konceptet med én årlig dag, hvor vi sætter alle sejl for at tiltrække nye gæster holder vi fast i. En af de positive ting ved Havnens Dag i Lemvig var, at de lokale forretninger havde åbnet dørene i tidsrummet 11.00 – 15.00 så festlighederne bredte sig til hele byen.

DR var på plads med et kamerahold – se resultatet her i TV avisen på DR1 den 29. maj , https://www.dr.dk/…/tv-av…/tv-avisen-med-sporten-2016-05-21…     starter ved 06.05 min

Klubtræf i forbindelse med Havnens Dag

Søndag den 29. maj kl. 11.00- 15.00 afvikles Havnens Dag i Lemvig i forbindelse med deltagelse projektet “Vild med Vand”.  Programmet er netop færdiglavet, og kan ses på adressen:    www.vildmedvand.dk/lemvig  

Som optakt til Havnens Dag er der klubtræf  og fællestur til  Lemvig Havn.  Kom lørdag den 28. maj fra sidst på eftermiddagen, og frem til søndag den 29. maj. Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil bakke op om fællesturen, og være med til lidt klubhygge og stemning i og på Lemvig Havn lørdag inden deltagelsen i Havnens Dag og Vild med Vand arrangementerne søndag. Der er ingen havneafgift for medlemmer af LS denne weekend – kun betaling for evt. elforbrug !

Vi samler alle bådene i det store bassin Vest for Mathildes Kaj – fra dieselstanderne og videre over mod Bjarnes Fisk. Dette kajareal er reserveret til sejl- og motorbåde fra Lemvig Sejlklub denne weekend – så uanset om du har pæleplads i Lemvig Havn eller Lemvig Marina, så deltag i klubtræffet, og vær med til at fylde op i bassinet. Vejrguderne bør være med os, så vi kan hygge med f.ex medbragt grill og lidt mad og drikke !  Husk signalflagene både lørdag og søndag.

I forbindelse med aktiviteterne søndag i tidsrummet 11.00 – 15.00 får vi brug for gode ambassadøren for sejlsporten, se de forskellige aktiviteter på  www.vildmedvand.dk/lemvig  
Lemvig Sejlklub har mange aktiviteter at fremvise denne dag – kapsejlads, surfere, optimister, voksensejlerskolen, tursejlads mellem Lemvig Havn og Lemvig Marina hvor LS´s klubhus er åbent for interesserede, åbent skib, hvor interesserede kan komme ombord og se en båd .

Havnens Dag Deltag i een eller flere af disse aktiviteter !        Oversigtskort over placering af de enkelte aktiviteter kan ses på kortskitsen som kommer i LOKALAVISEN tirsdag den 24. maj.

Vild med vand

image

LEMVIG SEJLKLUB ER VILD MED VAND
Lemvig Sejlklub er sammen med andre aktører i Lemvig gået i gang med et nyt, ambitiøst Vild med Vand-projekt. Projektet samler aktører på tværs af marina og havn og går sammen om at vise Lemvigs borgere, hvordan de kan komme tættere på vandet og det maritime miljø.

Baggrunden for projekt Vild med Vand er at de danske lystbådehavne savner liv og aktiviteter og Lemvig Marina er én ud af 45 danske havne, som er med fra start, når det nye landsdækkende projekt for alvor skydes i gang med aktiviteter i foråret 2016. Målet er at åbne havnene op og gøre dem til lokale samlingspunkter for oplevelser, fællesskab og vandaktiviteter af enhver art.

Som led i projektet afholdes Havnens Dag d. 29. maj 2016.

Hold øje med vores hjemmeside for yderliger information.

Vild med Vand projektet er til for at vække maritime drømme med aktiviteter og gode oplevelser på havnen og havet. Vild med Vand er støttet af Nordea-fonden.

Rengøring af broerne i Marinaen

Lemvig Marina er ved at være forårsklar til,  at der igen kommer liv på og omkring broerne. Lemvig Kommune har gennemført arbejdet med at fastgøre pontonbroerne med pæle i stedet for de oprindelige kæder. I denne uge er montering af de nye landfæster og de nye metalbroer igangsat. Prikken over i´et  blev allerede startet op i weekenden, da 60+ gruppen rensede betonfladerne på alle 3 broer så overfladebelægningen nu fremstår som nyt.  –     Lemvig Kommune bekostede grej, og medlemmer af Lemvig Sejlklub lagde mandetimer i det store arbejde.  Tak til 60+  og Lemvig Kommune   –     de tre broer fremstår renoveret og flotte, og i løbet af de næste par uger vil sejlerfolket igen tage faciliteterne i brug.

Thorkild Sønderskov i gang med forårsrengøringen af Bro 1
Thorkild Sønderskov i gang med forårsrengøringen af Bro 1
IMG_0441
Før og efter rengøringen

Renovering af Marinaen

IMG_1747 IMG_174817. marts 2016: Alle pæle er nu sat og der arbejdes med at fjerne kæder og betonklodser.

Lone Zehngraf tog et par billeder i går, hvor der også blev arbejdet med at fjerne betonklodser:

 

KKW tog dette billede søndag den 13/3 ved 14-tiden
KKW tog dette billede søndag den 13/3 ved 14-tiden. Der mangler én pæl på bro 1

Som bekendt har kommunen besluttet, at fastgørelsen af pontonerne i marinaen skal være med pæle i stedet for kæder.

Etablering af pælene, der spules ned, er i fuld gang og forventes færdig i indeværende uge.

Der skal 2 pæle i hver pontonbro.

D.v.s. der skal 3×2 = 6 pæle i bro 1
Der skal 4×2 = 8 pæle i bro 2 og tilsvarende i bro 3. Så det er i alt 22 pæle. Søndag formiddag var der etableret 7 af de 8 pæle i bro 1.

Kai Werner tog dette billede af pælerammeren fredag den 11.3.2016
Kai Werner tog dette billede af pælerammeren fredag den 11.3.2016

Pælene placeres midt i pontonerne i de kædebrønde, der allerede er de, således vi ikke får pæle til at stå på siden af pontonerne, som kan være i vejen for bådpladserne. Der vil efterfølgende blive monteret en form for gummikrave omkring hver pæl.

Alle udhalerliner, der ikke var taget op af pladslejeren, er blevet kappet, således pontonerne kan lines op i en forhåbentlig lige linie.

Smeden er i gang med at fremstille nye broer til montering mellem pontonerne samt landfæsterne. Endvidere vil belægningen blive ændret ved landfæsterne, således de er nogenelunde i niveau med stien.
Disse arbejder kan dog udføres selvom bådene ligger i vandet.

Lemvig Marina – Ledige pladser

marina_1Så er de ledige pladser i Lemvig Marina gjort op her efter sidste frist for afmelding af den sædvanlige plads for 2016.

Der er pt. 41 ledige pladser, hvilket svarer til 27% af det samlede antal pladser i marinaen, nemlig 151 stk.

En hurtig gennemgang viser, at der siden efteråret et 11 både, der har skiftet hjemhavn til Lemvig Havn.

Endvidere er der en 14-15 både, der har opsagt pladsen af andre grunde.

Der er i år tilmeldt 2 nye både – men der plejer først at ske noget længere hen på foråret omkring nye både.

Se her oversigt over de tomme pladser – med ny grafisk visning ,-)

Afmelding af plads i Marinaen

Der går mange rygter om, at en del både flytter fra Lemvig Marina til Lemvig Havn.

Husk i den forbindelse, at vi gerne vil have besked snarest muligt.

For god ordens skyld skal det nævnes, at såfremt pladsen ikke er afmeldt inden den 1. marts 2016, så vil man blive opkrævet for pladsen.

Du kan afmelde din plads her.

Projekt forlængelse af bådkran

image27. marts 2015: Kranen er nu i drift igen.

25. marts 2015: Den nye talje er i dag ankommet fra Italien. Vi tror på, at den kommer op inden Påske – og krydser fingre herfor.

12. marts 2015: Kranen blev sat op i formiddags – dog uden taljen, der er forsinket fra Italien. (Forhåbentlig er det ikke samme leverandør som med IC4-togene).
Foto: Irene Wrist


5. marts 2015: Alle de kasserede gamle svejsninger er nu udbedret og kranen er malet. Foto: Søren Bruun

13. februar 2015: Kranen er nu sandblæst. Foto: Søren Bruun

27. januar 2015: BREAKING NEWS: Bestyrelsen har besluttet at gå videre med processen om at indkøbe en ny talje til kranen. Så det betyder, at det kommer til at virke som om vi får en ny kran, når den kommer op igen til marts – forhåbentlig.

22. januar 2015: Nu er kranen blevet forlænget med 1 m. Foto: Søren Bruun

6. januar 2015: Nu er kranen blevet “savet midt over” og er ved at være klar til at blive forlænget med 1 m. Foto: Søren Bruun

22. december 2014: Her er kranen klar til at gå til. Foto: Søren Bruun

11. december 2014: Kranen taget ned af Redningsringen og kørt til Cheminova.
Foto: Niels Bækdal

Som nævnt på generalforsamlingen skal kranen forlænges med 1 m og derefter skal den sandblæses og males.

Om der skal en ny talje på er ikke afklaret endnu.

Kranen kommer op igen primo marts måned 2015.