Vejledning i brug af mastekran

Kranen må kun benyttes af personer over 18 år der har tilegnet sig tilstrækkelig viden til sikkert at kunne betjene kranen og håndtere masten. Personer under påvirkning af alkohol må under ingen omstændigheder betjene kranen.

Kranen må maksimalt løfte 300 kg.

Læs her, hvad Dansk Sejlunion skriver om forsikringsforhold i forbindelse med mastekran og bådkran.

Klargøring af mast:

Færdig montage med vant, salingshorn, rullestag, vindex, antenne osv. må ikke foretages i umiddelbar nærhed af mastekranen. Arbejdet kan udføres i ro og mag andetsteds, hvorefter mast køres på mastevogn til kranen. Husk at sætte mastevognen tilbage på plads efter brug!

Angrebspunkt for løftestrop.

Mastekran_1Placering af løftestrop under salingshorn:

Ved løft af mast er det afgørende at vælge rigtig placering af løftestrop. Der skal være ubalance i masten forstået på den måde, at bunden af mast altid skal hænge nedad. Dette sikres ved at udmåle midten af masten og placere angrebspunktet mindst 50 cm højere end midten. Jo højere oppe man løfter, jo mere stabilt hænger masten. Herefter vurderes det, om salingshorn kan anvendes til at forhindre, at løftestroppen glider op af masten, når masten rejses. Er dette tilfældet lægges løftestroppen rund om masten lige under salingshornene( fig. 1).

Ovennævnte fremgangsmåde kan normalt kun lade sig gøre med master med et sæt salingshorn.

Udlæggerarmens sikkerhedskæde må under ingen omstændigheder fjernes.

Påsætning af lang løftestrop, når angrebspunkt ikke er ved salingshorn:

Ved master med to eller flere sæt salingshorn ligger det korrekte angrebspunkt ofte ikke lige under salingshornene og derfor skal løftstroppens angrebspunkt måske placeres midt på masten mellem salingshornene. Til dette bruges en længere løftestrop, ca. 10 mtr. lang. Stroppen lægges om mastens angrebspunkt som vist på (fig 2). Linen føres ned og gøres fast til bombeslag eller beslag for kickingstrap og fastgøres med sjækel. (fig. 3). Dette beslag skal kunne bære mastens vægt!

Når topvanter, forstag og hækstag er på plads, forhales straks, så ventende både kan komme til.

Fastgørelse af løftestrop i bunden af masten:

Her en anden og rigtig smart metode, når du skal løfte en mast, hvor du ikke kan have stroppen under salingshornene.

Benyt et lille lilla rundslyng og sæt den rundt om masten og klik kranen omkring begge dele af rundslynget midt på. De 2 ender af stroppen føres om på den anden side af masten. Du gør en lang tamp fast nede i nærheden af bunden, hvor du kan nå den, når masten er kommet på plads. Denne tamp føres op og igennem de 2 “løkker” på rundslynget og tilbage til foden af masten, hvor den gøres fast. Når man er færdig, løsner man den ene ende af tampen og trækker den ud af rundslynget. Nu er kranen fri og du kan afmontere det hele uden at kravle op. Se foto:

Her var den blå tamp ikke lang nok og blev forlænget med en mørkeblå tamp. Begge de blå tampe er gjort fast forneden på masten. Efterfølgende blev den længste, lyseblå tamp slækket af.

SKAL DU HAVE MAST AF ELLER PÅ OG DU FØLER DIG USIKKER, SÅ SPØRG EN MERE ERFAREN SEJLEKAMMERAT OM HAN VIL HJÆLPE DIG.

Hvad koster det at benytte kranen

Ikke medlemmer af klubben betaler 100 kr. pr. løft.

Tips:
 • Gevind i vantskruer skal smøres
 • Gevind i vantskruer skades, hvis de trækkes over jorden
 • Check for brækkede kordeller i wire især ved terminaler
 • Rulleforstag skal placeres på ydersiden af wiren
 • På master med bagudvendte salinger kan det være en rigtig god idé at rejse masten med bagkanten opad
 • Husk at kontrolle at stag og vanter kommer ned på rigtig side af salingshorn
 • Træk alle fald ned
 • Sørg for at have en hældning på masten hele tiden, således windex, antenner, vindmåler o.s.v. ikke kommer i kontakt med mastekranen. Når masten til sidst rettes på plads er det af samme grund en fordel, at masten ikke hænger lodret ned i løftestroppen
 • Kontroller lanterner med et batteri, inden masten rejses
 • Brug mastekranens mulighed for at løfte masten op inde på kajen. Drej den herefter ud over båden. Her er bedre plads, især til master med lange salingshorn
 • Under “Gode råd” findes en udmærket vejledning til, hvordan du rigger din båd på en hensigtsmæssig måde
 • Seldén Mast kan gratis downloades en glimrende guide kaldet “råd og tips” som findes under ”Rigging Instructions”, som omhandler alt vedrørende samling af master, påsætning og trim. -En korrekt trimmet mast er vigtigt parameter for at undgå mastehaveri. Samme sted kan du i øvrigt finde mange andre gode foldere!

Ovenstående vejledning forpligter ikke Lemvig Marina / Lemvig Sejlklub. Brugeren af mastekranen har ansvaret for sikkerheden, når masten skal af og på.