Vejledning i brug af 10 t kran

BlueLady_1205_2005ALT ARBEJDE MED KRANEN FOREGÅR PÅ EGET ANSVAR.

Kranførere, er frivillige medlemmer af Lemvig Sejlklub, der har tilbudt at ofre fritid på at hjælpe andre medlemmer af Lemvig Sejlklub, med søsætning / ilandtagning af medlemmernes både.

Al brug af Lemvig Sejlklubs bådkran sker på bådejerens ansvar. Kranførerne har ikke gennemgået nogen særlig uddannelse i den forbindelse, men stiller sig udelukkende til rådighed i medlemmernes interesse.

Sker der skade på både under søsætning / ilandtagning, må dette henvises til bådejerens kaskoforsikring.

Der er lavet aftale med et kranservice firma om et årligt eftersyn, så både kran og stropper er i forsvarlig stand ved sæsonens start.

Kranførere: Se nederst på siden.

Læs her, hvad Dansk Sejlunion skriver om forsikringsforhold i forbindelse med mastekran og bådkran.

Hvad koster det at benytte kranen

Man kan blive medlem af kranen. Dette kræver tillige medlemskab af Lemvig Sejlklub. Medlemskabet af kranen tegnes ved siden af,  og medlemskabet følger båden. Det betyder, at hvis du eksempelvis har 2 både, så skal du have 2 kranmedlemsskaber. Når du er medlem af kranen, må benytte den alt det, du har lyst til.

For øvrige – også ikke medlemmer – betaler man pr. løft.

Priserne fremgår af Takstblad for Marinaen.

Kranens løfteevne

Kranen kan løfte 10 tons inkl. løfteåg, krog og wirer. Sikkerhedsafbryderen er indstillet til 10 tons belastning. Såfremt denne overskrides, kan kranen ikke løfte, men kun sænke byrden. Der må ikke gøres forsøg på at ændre indstillingen.

Det betyder, at selve båden kun må veje ca. 9,5 tons.

Ansvar for brug af kran

Kranen opfylder Arbejdstilsynets krav for kraner, der må betjenes uden kranførercertifikat, idet den kun har 1 motoriseret bevægelse.

Benyttelse af kranen sker dog på dit eget ansvar, og ikke på Lemvig Sejlklubs.

Der er ”uddannet” en række kranførere, der må benytte kranen. Liste findes på klubbens opslagstavle og kan også ses her.

Regler for brug af åg og stropper

Åget må på motorbåde og langkølede sejlbåde kun bruges i den retning, der svarer til at det sammenklappede åg er i bådens længderetning.

Anbringes det på tværs, er der risiko for ukontrolleret sammenklapning. (For både med finnekøl kan det være en fordel at vende åget på tværs.)

Det er bådejeren, der angiver hvor stropperne skal placeres på båden – gerne i form af påklistrede kranmærker el.lign.

Åget tilpasses opgaven ved at trække ud eller skubbe ind i armene og sikre med låsebolten. Alle arme skal være lige lange. Pas på ikke at åget er for langt!

Forlængerstropper må kun forkortes, når ågets arme er i de 2 inderste hak. Vær opmærksom på stroppernes løfteevne, der står på stropperne.

Stropper og bånd hænger  i skabet ved slæbestedet, og bringes tilbage efter brug.

Håndtaget hænger ligeledes i skabet.

Husk at stroppernes maksimale arbejdsbelastning skal overstige bådens vægt.

Betjening

Før brug skal kranens hovedafbryder på tavlen i køkkenet i klubhuset samt hovedafbryderen inden i kransøjlen være aktiveret. Skal der benyttes højtryksrenser skal kontakten på væggen  ved køkkenet ligeledes aktiveres (se under miljø).

Fjernbetjeningen hænger i kransøjlen og skal hænges på plads efter brug.

Kranføreren skal have fuldt udsyn til hejseværk og båd under hele betjeningsforløbet.

Nødstopknap trækkes ud .

Ved let, vedvarende tryk på ”ned-knappen” sænkes krogen langsomt

Ved hårdt tryk på knappen sænkes krogen hurtigt. Man skal altid starte med at sænke langsomt før hurtigt.

Ved let, vedvarende tryk på ”op-knappen” hæves krogen langsomt

Ved hårdt tryk på knappen hæves krogen hurtigt. Man skal altid starte med at hæve langsomt før hurtigt.

Undgå mange tryk på knapperne, men kør i lange etaper for at undgå nødstop.

Miljø

Når der foretages højtryksspuling af bundmaling skal kontakten til spildevandspumpen aktiveres, således spulevandet ikke løber ud i havnen, men pumpes til spildevandssystemet. Kontakten er placeret i klubhuset på væggen til venstre for køkkenet. Husk at afbryde kontakten efter endt spuling,

Aflevering

Ved endt brug parkeres åg og wirestropper i en rimelig højde med kranarmen parallelt med kajen.

Kranen låses med låsehåndtaget og alle afbrydere slukkes. Kranen låses.

Løftebåndstropper hænges på plads straks efter brug .

Er der problemer kontaktes kranens ankermand, Gerhard Jürgensen, tlf. 9783 6433 eller mobil 6092 6845.

Kranførere
KontaktpersonTelefon
Bent Sørensen9781 1203
Gerhard Jürgensen6092 6845
Finn Ruby9788 7092
Peder Kallerup2024 8740
Karsten Eriksen2032 0416
Erik Broe6179 3866
Ole Mose Jeppesen9782 1275 / 4019 9797
Jens Peder Østergaard9788 9003 / 6174 8930
Kristen Valeur Jepsen9782 2854 / 2068 8626
Erik Thygesen4091 7932
Knud Kristian Wrist9396 0040

Godkendelser

Nordisk Svejsekontrol – Visuel kontrol