Regler omkring vinteropbevaring

Lemvig Sejlklub står for udlejning af arealet til vinteropbevaring af både.

 • Ingen vogne eller både må placeres på arealet uden forudgående tilladelse af Lemvig Sejlklub. Ved overtrædelse har Lemvig Sejlklub ret til at fjerne vogn/båd på ejers regning.
 • Vinteropbevaringen af både er for såvel medlemmer som ikke-medlemmer af Lemvig Sejlklub.
 • Alle vogne på arealet skal forsynes med navn og registreringsnummer. Registreringsnummeret udleveres af Lemvig Sejlklub efter tilmelding til vinteropbevaring. Oversigt over registreringsnumre.
 • Lemvig Sejlklub giver ikke-medlemmer mulighed for at benytte Lemvig Sejlklubs traktor ved transport af både ved isætning og optagning indenfor det godkendte område.
 • Vinterpladsen/hallerne er en vinteropbevaringsplads og ikke et opbevaringsdepot på ubestemt tid, og bådene forventes søsat indenfor en periode på max. 3 år.
  Bådejere, der ønsker at have båden stående i en længere periode uden søsætning, skal forelægge en bindende tidsplan til godkendelse hos Lemvig Sejlklub.
 • Ansøgning om plads skal ske via skema på Lemvig Sejlklubs hjemmeside, eller ved udlevering af skema fra sekretæren i Lemvig Sejlklub.
 • Det gælder såvel i hallerne som på vinterpladsen udenfor, at det er haludvalget,  der suverænt bestemmer, hvor den enkelte båd skal stå. Der er ikke faste pladser.
 • Udover opladning af akkumulatorer med puls-lader, der er beregnet til at stå tilsluttet 24/7, må der ikke benyttes andre strømforbrugende apparater uden opsyn. D.v.s. man skal være til stede. Det gælder på inde og ude!
 • Kæden der spærrer for gennemkørsel ved diget ved siden af Lemvig Roklub må kun være åben, når der transporteres bade, master eller vogne. Kæden skal altid være monteret og låst. Nøgle til hængelåsen fås ved henvendelse til Lemvig Sejlklub.
 • Master fra bade, der er vinteropbevaret på pladsen, kan opbevares i mastereolerne i hallerne.
 • Benyttelse af Lemvig Sejlklubs bådkran samt mastekran skal for ikke-medlemmer afregnes særskilt til Lemvig Sejlklub efter gældende takstblad.
 • Bådvogne skal umiddelbart efter søsætning fjernes fra arealet ved Lemvig Sejlklubs klubhuse.
 • Reglerne for brug af bådkran og mastekran skal følges.

Se endvidere “Regler for Lemvig Sejlklubs Vinterpladser”.