Aftenkapsejlads i Lemvig Sejlklub

Kapsejlads – er det noget for dig?

Kunne du tænke dig at deltage i kapsejlads i Lemvig Sejlklub?
Vi sejler kapsejlads hver tirsdag aften fra maj til oktober, dog ikke i sommerferien.
Du behøver ikke at have erfaring med kapsejlads for at deltage – reglerne lærer du hen ad vejen og der er sejladser både for uøvede og øvede.

Som gast:
Du behøver ikke at have egen båd for at deltage i vores kapsejladser, du kan deltage som gast på en båd, der allerede deltager. Erfaring er heller ikke nødvendig.

Med egen båd:
Har du egen sejlbåd kan du deltage ligegyldigt hvilken bådtype du har. Vi anvender et handikap-system, der sikrer at alle sejlbådstyper kan konkurrere mod hinanden.
Du skal selvfølgelig kunne håndtere din båd og tage ansvar for dine gaster.

Hvis du vil være gast:
Vi hjælper med at finde en gasteplads til dig. Der deltager normalt ca. 15 både, med 3 – 6 mand ombord, så der er gode muligheder for at finde en plads.
Der skal dog lidt forberedelse til !!!
Du skal henvende dig til et medlem af sejladsudvalget på forhånd, så de kan arrangere en plads til dig den følgende tirsdag.
Du skal henvende dig til:
Peder Kallerup:             tlf. 2024 8740
Kristian Siig:                   tlf. 5120 9882
Knud Kristian Wrist:    tlf. 9396 0040
Mail:     LINK TIL MAIL

Sejladserne starter kl. 18:50 og du skal møde i god tid, ca. kl. 18:15
Hvis du kender én, der allerede deltager med egen båd, kan du selvfølgelig bare henvende dig direkte til ham og arrangere det selv.

Hvis du vil deltage i egen båd:
Vi er også behjælpelig med at finde et par gaster til dig, men du skal helst selv prøve at skaffe bemanding, da der sjældent er ledige gaster, der lige kan springe ombord.
Båden skal have et handikapmål. Det ordner sejladsudvalget, men det skal forberedes. Måske skal dine sejl måles op.
Vi inddeler p.t. bådene i 5 løb. Inddeling sker efter bådstørrelse, erfaring og om man ønsker at deltage med eller uden spiler.
Du skal henvende dig til:
Peder Kallerup:             tlf. 2024 8740
Kristian Siig:                   tlf. 5120 9882
Knud Kristian Wrist:    tlf. 9396 0040
Mail:     LINK TIL MAIL

Du kan få svar på alle spørgsmål og hjælp til det praktiske, så du hurtigt kan komme i gang og deltage.

Du kan udskrive denne lille FLYER med den samme tekst omkring kapsejlads i Lemvig Sejlklub.

For at deltage skal båden have en kapsejladslicens. Læs mere om det her. Men tag lige en snak med Sejladsudvalget før du gør noget.

Aftenkapsejlads den 20160823 – Umiddelbart før 2. start (Foto Knud Nybo)

Motto for aftenkapsejladser i Lemvig Sejlklub er:
”Sejlads til tiden”

Det skal forstås på den måde, at ”det skal virke”. Sejladserne skal starte som fastsat, Sejladsbestemmelserne skal virke o.s.v. Endvidere skal det være sjovt, men også spændende og udfordrende. Alle skal have en god oplevelse.
Form og indhold er forfinet gennem en lang årrække, og det hele kører stort set på skinner.

De, der sejler aftenkapsejlads, kan fortælle i lange baner om det store udbytte man får af at deltage: Kammeratskab, læren om at trimme, naturoplevelser, spænding, drama, adrenalin-kick – kort sagt: Sejlglæde på højt plan!

Aftenkapsejladserne er inddelt i en forårs- og en efterårssæson.

Forårssæsonen består af 8 pointsejladser, hvor der findes vindere for de enkelte løb.

Efterårssæsonen kalder vi også “klubmesterskabet” og består af 9 pointsejladser, hvor der findes en klubmester for de enkelte løb.

Disse sejladser er suppleret med

  • JUBII-sejladsen, der også er en handicapsejlads, og er placeret den tirsdag, der er tættest på klubbens fødselsdag (deraf JUBII – Jubilæumssejlads).
  • Afslutteren, der også er en handicapsejlads, og er placeret på en lørdag efter afslutning af aftenkapsejladserne. Vi har dog rykket den et par lørdage frem for at afvikle den i forbindelse med “Krabbe-festivallen” på Lemvig Havn. Så det er derfor ikke en afslutning på sæsonen længere.

En tirsdag aften foregår typisk sådan her:

Senest kl. 18 har sejladsudvalget valgt en bane. I langt de fleste tilfælde er det én af banerne i det dette banehæfte. Deltagerne går op til tidtagerbordet på 1. sal og sætter et kryds ud for sin båd på løbslisten. Så ved tidtageren, at du er med. Sørg i øvrigt for at få betalt deltagergebyret med det samme, da du ellers  risikerer, at der ingen tid er, når du kommer ind. Her kan du også se, hvilken bane du skal sejle, hvem du er i løb med og hvornår starten går. Her melder du også, hvor mange fra din båd, der skal have mad efter sejladsen.

Herefter går man typisk over og rigger båden til og sejler ud. Hvis du først skal starte i 2. start skal du holde dig væk fra startområdet, således du ikke generer de både, der skal starte i 1. start. Det vil ca. 100 m på hver side af linien.

Husk: På den udskrevne løbsliste skal du altså sætte dit kryds.
Husk: Er man først med i 2. start må man ikke sejle inde i startområdet for 1. start.
Husk: Man må ikke benytte motor efter klarsignalet (4 min. før start).
Husk: Man sejler ikke med nationalflag til kapsejlads – men gerne, efter man går i mål eller udgår af sejladsen.

Efter sejladsen rigger man båden af, og langt de fleste går op i klubhuset, hvor der er en varm ret eller en kold ret.

Ikke så lang tid efter at sidste båd er i mål udregner sejladsudvalget præmietiderne og man kan se, hvem der har vundet. Der uddeles som regel en resultatliste til hvert bord, og dagen efter kan man – som regel – finde resultatlisten under Resultater.
Deltagerantallet har i mange år været stagnerende, men i 2015 vendte det lidt. Deltagerne er generelt flinke til at møde op, og det betyder faktisk, at der er omkring 60 sejlere på vandet hver tirsdag – og det er vel egentlig meget flot. Det er knap 1/6 af samtlige klubbens medlemmer, der samles uge efter uge – hvor mange foreninger kan egentlig prale med det.

Kapsejlads den 20160816
Foto: Ingelise Øgendahl Pedersen

Resultater

Du kan finde de nyeste resultater lige her.

Links

Link til Sejladsbestemmelser.
Link til De 9 vigtigste Kapsejladsregler.
Link til Programmet.
Link til Banehæftet.
Link til Bøjernes positioner.
Link til kapsejlads FLYER.

Eksterne links

Kapsejladsreglerne

Kapsejlads – online

Her er link til et kapsejladsspil – på DANSK – hvor du kan øve dig på kapsejladsreglerne. Klik her. (Ikke opdateret til de nyeste Kapsejladsregler!)

Kapsejladsskole

Er du interesseret i at læse noget om kapsejladsreglerne, så er der en ”kopi” af Bådmagasinets Kapsejladsskole her

Historie

Der er en lang tradition for afholdelse af aftenkapsejlads i Lemvig Sejlklub.
Da det rigtig kom i gang midt i 70’erne – inden Marinaen blev bygget – startede man mellem havnehullet og østhavnen, hvor Isse Skovgaard holdt i sin bil og dyttede ved startsignalerne og når bådene gik i mål.
Grunden til, at det i Lemvig Sejlklub hedder Tirsdagssejlads og ikke onsdagssejlads skyldes, at der – inden det kom rigtigt i gang i Lemvig – var flere både, der sejlede aftenkapsejlads i Struer om onsdagen. Her kunne der være op mod 60-70 både en onsdag aften, og det trak. Så måtte vi gøre det om tirsdagen i Lemvig!
Efterfølgende har man holdt fast i tirsdag aften, og det bliver der nok ikke sådan lige lavet om på.
I 1977 blev Marinaen og klubhuset indviet og aktiviteterne flyttet hertil. Vi fik et stort horn op på gavlen og en kompressor inde i skunken. De sidste mange år har en PLC-processor styret hornet, så signalerne altid kommer præcis. Endvidere har vi et PC-program, der også kommunikerer med hornet. Det betyder, at når en båd går over mållinien og man samtidigt klikker på denne båd, så får den en tid og et DUT i hornet. Ganske smart! Det gør det lidt mere afslappende at være tidtager, selvom det godt kan blive stresset, når bådene går i mål indenfor få sekunder og der skal klikkes på den rigtige båd.  Fra programmet kan resultaterne importeres i programmet SailWave, hvorfra resultaterne kan præsenteres og lægges ind på hjemmesiden.
Som nævnt har vi udviklet et lille hæfte med faste baner. Vi sejler mange små “op-ned” baner – men en gang i mellem tager vi også ind til byen og tilbage igen – hvis vinden passer til det. Vi lærer på den måde at håndtere bådene rigtig godt og det har nok medvirket til, at Lemvig-både altid har været gode til at komme på præmieskamlen ved større sejladser på Limfjorden.

Kapsejlads i 1920’erne

Fotos

Se luftfoto fra aftenkapsejladsen den 16. august 2005 her og se måltagningslisten her.

Se også Martin Skovgaards fotoserie fra aftenkapsejladsen den 9. september 2008 her.

Se videre under FOTO, hvor der er mange fotos fra kapsejladserne i Lemvig.

I perioden 2003-2012 er der desuden sejlet en hel del sejladser, hvor der er benyttet Personligt Handicap. Læs dokumentationen her.

2021.04.10/Knud Kristian Wrist