Kategoriarkiv: Sejlerskole

Kapsejlads for “Drømmesejlere”

Første gang vi skulle forsøge med en kapsejlads for “drømmekapsejlere” var vinden lige i overkanten til at det ville give noget, så denne sejlads blev aflyst.

Men nu prøver vi igen:

DET ER TORSDAG DEN 1. JUNI 2017 KL. 18:00 i KLUBHUSET

at SEJADSUDVALGET følger op på INTROaftenen og tager med ud på jeres egne både til en prøvekapsejlads.

Har du lyst møder du op i klubhuset kl. 18:00 – også selvom du ikke var med til INTROaftenen. Alle er velkomne.

Med venlig hilsen
Sejladsudvalget

NAT-sejlads med sejlerskolen

Fredag den 16. september 2016 kl. 17 – 24

Denne aften har Sejlerskolen planlagt den årlige natsejlads.

Vi starter sidste på eftermiddagen og sejler til Thyborøn. Her køber vi hver især noget fiske-fastfood og spiser det sammen i det nye sejlerrum.

Når det bliver mørkt sejler vi tilbage til Lemvig.

Da andre af klubbens medlemmer også har ytret ønske om at prøve at sejle, når det er mørkt, skal det nævnes, at arrangementet naturligvis er åbent for alle.

SRC Radiocertifikat

Mangler du at få et SRC Radiocertifikat?

Hvis du gør, så har du en chance her:

Peter Møller på Fiskeriskolen i Thyborøn har lovet at køre et hold igennem næste torsdag, den 9. juni 2016 kl. 12:30 på Fiskeriskolen i Thyborøn og han fortsætter til alle er færdige.

Er du interesseret, så ring til John Rønn Jensen, tlf. 2221 0593

Tilmelding snarest muligt, og senest mandag den 6. juni 2016 kl. 21:00

Klubtræf i forbindelse med Havnens Dag

Søndag den 29. maj kl. 11.00- 15.00 afvikles Havnens Dag i Lemvig i forbindelse med deltagelse projektet “Vild med Vand”.  Programmet er netop færdiglavet, og kan ses på adressen:    www.vildmedvand.dk/lemvig  

Som optakt til Havnens Dag er der klubtræf  og fællestur til  Lemvig Havn.  Kom lørdag den 28. maj fra sidst på eftermiddagen, og frem til søndag den 29. maj. Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil bakke op om fællesturen, og være med til lidt klubhygge og stemning i og på Lemvig Havn lørdag inden deltagelsen i Havnens Dag og Vild med Vand arrangementerne søndag. Der er ingen havneafgift for medlemmer af LS denne weekend – kun betaling for evt. elforbrug !

Vi samler alle bådene i det store bassin Vest for Mathildes Kaj – fra dieselstanderne og videre over mod Bjarnes Fisk. Dette kajareal er reserveret til sejl- og motorbåde fra Lemvig Sejlklub denne weekend – så uanset om du har pæleplads i Lemvig Havn eller Lemvig Marina, så deltag i klubtræffet, og vær med til at fylde op i bassinet. Vejrguderne bør være med os, så vi kan hygge med f.ex medbragt grill og lidt mad og drikke !  Husk signalflagene både lørdag og søndag.

I forbindelse med aktiviteterne søndag i tidsrummet 11.00 – 15.00 får vi brug for gode ambassadøren for sejlsporten, se de forskellige aktiviteter på  www.vildmedvand.dk/lemvig  
Lemvig Sejlklub har mange aktiviteter at fremvise denne dag – kapsejlads, surfere, optimister, voksensejlerskolen, tursejlads mellem Lemvig Havn og Lemvig Marina hvor LS´s klubhus er åbent for interesserede, åbent skib, hvor interesserede kan komme ombord og se en båd .

Havnens Dag Deltag i een eller flere af disse aktiviteter !        Oversigtskort over placering af de enkelte aktiviteter kan ses på kortskitsen som kommer i LOKALAVISEN tirsdag den 24. maj.

14 duelige sejlere klar til sæsonen !

14 medlemmer af Lemvig Sejlklub har i vinterhalvåret deltaget i teoretisk undervisning med henblik på at erhverve Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere.

Lørdag den 18. april var eksamensdag for deltagere. Her var først en to timers skriftlig opgave efterfulgt af en mundtlig prøve, og deltagerne afsluttede dagen med at aflægge den praktiske del af prøven på vandet ud for klubhuset. Her skulle deltagerne vise færdigheder i at håndtere et skib ved blandt andet at lægge til og fra kaj, styre efter kompas samt mand over bord øvelse.

Alle 14 deltagere bestod Duelighedsprøven med fint resultat, og er nu klar til sæson 2016, hvor den teoretiske viden omkring sejlads skal omsættes til praksis.

På holdet deltog både nye og lidt erfarne sejlere, – yngste deltager var Lennarth Rokkjær på 15 år  som har stor erfaring fra optimistjollesejlads. Han har nu bevis på, at han kan føre lidt større både !!

TILLYKKE  med duelighedsbeviset, og god sejlersæson til jer og øvrige medlemmer af Lemvig Sejlklub.

Duelighedsholdet klar til den praktiske prøve !
Duelighedsholdet klar til den praktiske prøve !

 

Tilbud om gratis SVØMNING

Tilbud om gratis SVØMNING til medlemmer af Lemvig Sejlklub.

 Lemvig Sejlklub har lavet en aftale med Feriecentret om, at medlemmer af Lemvig Sejlklub kan benytte svømmehallen i Lemvig Feriecenter torsdage aftener fra 18.30 – 20.00 i perioden 7. januar 2016 – 17. marts 2016, begge dage incl.

Svømmehallen er dog lukket for renovering i uge 3 og 4. !, Vinterferieugen uge 7 er forbeholdt feriegæster.

Som medlem af Lemvig Sejlklub kan du GRATIS benytte Feriecentrets Svømmehal de 8 torsdage. Vi håber at mange medlemmer vi tage imod dette tilbud fra klubben.

De er mulighed for at træne svømmefærdighederne inden den kommende sejlersæson på følgende torsdage i tidsrummet fra 18.30 – 20.00:

            

  • Torsdag den 7. januar 2015
  • Torsdag den 14. januar 2016
  • Torsdag den 4. februar 2016
  • Torsdag den 11. februar 2016
  • Torsdag den 25. februar 2016
  • Torsdag den 3. marts 2016
  • Torsdag den 10. marts 2016
  • Torsdag den 17. marts 2016

Klubhuset i Lemvig Sejlklub er åbent efter svømningen, så der vil være mulighed for   klubhygge.

Svømmehal Feriecentret LemvigDen 7. januar vil der være ”vagt” ved døren så kommer du imellem 18.20 og 18.30 vil du blive lukket ind.

Lemvig Sejlklub har et antal ”nøglebrikker” som uddeles 7/1 til medlemmer der ønsker at deltage. – Er du ikke udstyret med en ”nøglebrik” efter den 7/1 og ønsker at deltage i klubsvømningen på én af de efterfølgende dage – mød op i tidsrummet 18.20 – 18.30, eller kontakt Bo Ravn på 2166 1965

 

Årets sejler 2015

Årets sejler 2015, ERIK THYGESEN modtager pokal af formand Bo Ravn
Årets sejler 2015, ERIK THYGESEN modtager pokal af formand Bo Ravn

En tradition hvert år ved generalforsamlingen i Lemvig Sejlklub er at uddele prisen som Årets Sejler med tilhørende vandrepokal. Der er hvert år heldigvis mange, som er med i opløbet om at få titlen. Det betyder, at rigtig mange i løbet af sæsonen har gjort sig fortjent til titlen ”Årets Sejler”, som er en slags ”fortjenstmedalje” for en ekstraordinær indsats overfor Lemvig Sejlklub.

I år har bestyrelsen valgt ERIK THYGESEN som Årets Sejler 2015.

Erik har lavet et kæmpearbejde for Voksensejlerskolen som bådsmand og instruktør.

Voksensejlerskolen havde i år 18 elever på skolen, og det har gjort, at vi nu har i alt 4 klub- kølbåde, 3 stk IF’ere og en 606’er.

Erik har påtaget sig hvervet som bådsmand for alle 4 både – og alle der har båd ved, at det, at holde en båd sejlende, kræver vedligehold og samtidigt tidskrævende. Erik er altid villig til en indsats i klubben, og det er ikke kun sejlerskoleeleverne , men også andre grene i klubben der nyder gavn af Erik’s arbejde og interesse. Jeg kan nævne at 60+ også har Erik i folden, og at han også deltager i tirsdagskapsejladserne som forgast.