Kategoriarkiv: Sejlads

HANCOCK FJORDFRÆSEREN for kølbåde

Hancock – Fjordfræseren lørdag den 9. september 2017

Start og mål Nykøbing Mors.

Se mere her:

og her:
http://www.skivesejlklub.dk/kapsejlads/hancock-fjordfraeseren/

Ved forhåndstilmelding før den 27. august dobbelt lodder til vippe ØL

Skippers vægt i HANCOCK ØL ( fuld førende både )

Forhåndstilmelding  så hurtig som muligt.

Først bindende  ved overførelse af betaling til klubbens konto.

Synligt  på konto mandagen før.

Med venlig hilsen
Limfjordens Kredsen

3. sejlads i klubmesterskabet

Vindmåleren stod på 5-6 m/s fra øst, så banen blev lagt mellem kapsejladsbøje nr. 8 og kompasmærket i sejlrenden. Både med spiler skulle sejle 2 gange op til kompasmærket, medens både uden spiler, i anden omgang skulle runde den grønne bøje nr. 3. Der stod en masse doven sø og med en relativ svag vind, var det en stor udfordring for rorgængerne. Der var en del “vindhuller” som gjorde, at nogle både nærmest gik i stå, medens andre havde vind blot 100 meter derfra.

Udenfor resultatlisten, deltog Kurt i hans nye Dragonfly 25 og Brian var med på prøvetur i hans Scampi 30, så i alt 18 både deltog. Det varslede regnvejr, var venlig at vente med at ankomme, til vi alle havde pakket sejlene ned.

Resultatet kan ses her

2. sejlads i klubmesterskabet

Da banen blev lagt, stod vindmåleren på ca. 5 m/s fra SSV. Men inden første start, var vinden faldet til knap 2 m/s. Banen var lagt mellem bøje 2 og 6 i et forsøg på at komme ud i fri luft. Men ak, vandet var næsten blankt og næsten alle både fra 2. start (med spiler), havde passeret 1. start-bådene (uden spiler), inden 1. runding af topmærket, med en topfart på lidt over 1 knob. Men en skarp afløser ved dommerbordet (Bent Kallerup) kunne se, at sejladsen ikke kunne gennemføres i den meget svage vind, så han trådte i karakter og afgav 5 trut. Resolut blev sejlene halet ned rundt omkring og motorerne startet – ikke mindst med udsigt til en kraftig regnbyge, som drev nordover fra byen. Kun Torben Dambak og Peder Kallerup (det er klart, når båden ikke har motor), fortsatte mod mållinjen og havnen.

Banen blev således afkortet, så bådene kun skulle gå i mål efter næste mærkerunding. Så resultatet blev, at Torben Dambak vandt løb 1 og Peder Kallerup vandt løb 2.

Men som meget fine Gentlemen (og helt i overensstemmelse med overskriften “Fair sejlads”), afgav Torben og Peder deres 1. pladser i den helt specielle situation. Så hele sejladsen vil tælle som en fratrækker.

Bedre vind næste gang.

1. sejlads i Klubmesterskabet

Efter at “ferieafløserne” i kapsejladsudvalget måtte konstatere, at sejladsserien “Klubmesterskabet 2017” ikke var sat op, så kapsejladsprogrammet fungerede korrekt, måtte vi ty til vor livline, der befinder sig i det sydøstlige hjørne af Sverige. Så onsdag aften fik vi “hul” igennem, så resultatet kunne beregnes korrekt.

Det blev til en herlig sejlads i frisk til hård vind fra NW. Både uden spiler skulle sejle en lille bane på 5,16 SM op til “Gorillaen” og retur, medens både med spiler skulle runde Nordkosten ved Sælhundeholm løb og dermed sejle 9,16 SM.

I løb 1 skete der det helt usædvanlige, at “Mamalou” og Sejlerskolens “Limfjorden” kom i mål med en beregnet sejltid indenfor samme sekund. Altså en delt 1. plads

Resultatet kan ses her

Næste gang vi mødes, er tirsdag d. 1. august hvor 2. løb af Klubmesterskabet sejles. God sommerferie.

 

8. og sidste sejlads i forårsserien. HUSK at 1. sejlads i klubmesterskabet sejles 4. juli !

For en gangs skyld, var der svag vind da banen blev lagt. Vindmåleren stod på 2-3 m/s fra NW, så det blev en lille bane på 3,92 sømil for både uden spiler og 5,46 sømil for både med spiler.

17 både deltog i en udfordrende sejlads med store vindspring og flovende vind.

Der var stort fremmøde i klubhuset bagefter, hvor der var præmieoverrækkelse til Bent Jakobsen og Svend Aage Lauridsen for en delt 1. plads i løb 1. Det blev til en 3. plads til Anders Meyer, en 2. plads til Kresten Valeur Jepsen og en 1. plads til Peder Kallerup i løb 2.      I 3. løb var der en 2. plads til Søren Bruun og 1. pladsen gik til Niels Kjærgaard. De mange raffinerede detaljer i  beregningsprogrammet “Sailwave”, voldte de 2 “ferieafløsere” store problemer med hensyn til placeringen i løb 1. Hvis man kommer til at sætte et semikolon i stedet for et kolon i tidsangivelsen, sker der store ting og sager. Men den samlede stilling er krydstjekket og kontrolleret, så nu skulle alt være i orden.

Det endelige resultat af forårssejladserne kan ses her

Og her er resultatet af aftenens sejlads.

HUSK at møde op til 1. sejlads i Klubmesterskabet d. 4. juli. Herefter er der sommerferie i 3 tirsdage, hvorefter vi starter op med 2. sejlads i Klubmesterskabet d. 1. august.

7. aftenkapsejlads afviklet

Vindmåleren svingede meget, da sejladsen skulle planlægges. Den var overvejende 8-9 m/s, men var også oppe omkring 11 m/s i perioder. Retningen var NNW. Det blev besluttet at gennemføre en sejlads “indenskærs” mellem “lokumstønden” og kapsejladsbøje nr. 7. Både uden spiler skulle sejle K2 B (5,46 SM) og både med spiler skulle sejle K3 B (7,00 SM). Det var virkelig en udfordring at være styrmand. Vindstødene var indimellem voldsomme og vindretningen sprang meget. I løbet af sejladsen drejede vinden mere nordlig.

Næste tirsdag afsluttes forårssejladserne med præmieoverrækkelse. Spændingen er især stor i løb 1, hvor “Andy” og “Blåb” deles om 1. pladsen. Den sidste sejlads bliver altså afgørende.

Aftenens resultat kan ses her

Og den samlede stilling kan ses her

Sommerferien står for døren

Sommerferien nærmer sig nu hastigt.

Er der noget vi skal tænke på i den anledning?

Aggersundbroen

Her er der pt begrænsninger på den måde, at broen kun åbner hver anden time på ulige klokkeslæt.

Vi er ikke klar over, hvor lang en periode det drejer sig om.

BREAKING NEWS

Kære Knud Kristian Wrist,

Tak for din henvendelse. Ændringen er indført akut som følge af problemer med styringen af klappen. Under disse omstændigheder var det ikke muligt at opretholde åbninger for lystsejlere hver halve time, da vejtrafikken i så fald kunne gå helt i stå. Vi har i en periode arbejdet med at justere kontravægten og styringen med henblik på at opnå en mere stabil drift af broen og skulle nu have løst problemerne. Vi er i gang med en indkøringsperiode og har meddelt Søfartsstyrelsen, at vi overgår til normal drift pr. mandag d. 26. juni.

Venlig hilsen
Christian Bugge Hansen
Fagprojektleder
Bygværker
<image001.gif>
Thomas Helsteds Vej 11
8660 Skanderborg
vejdirektoratet.dk

 

Limfjordsbroen

I forbindelse med DGI Landsstævne 2017 – Åbningsparade er der også nogle restriktioner:
Af sikkerhedsmæssige årsager afspærres et område der strækker sig fra vestgrænsen af ”større både zonen” til Limfjordstunnelsen – se DGI bilag – i følgende perioder:
Torsdag den 29. juni 2017 18:30 – 21:30
Efter paraden kan både og skibe frit bevæge sig på fjorden.

Øvrige begrænsninger

Her er et link til Navigational Warnings i Danmark, som er godt opdateret. (Linket ligger også under /Sejlads/Tursejlads på hjemmesiden).

JUBII-sejladsen 2017

blev afviklet i aftes, den 13. juni 2017.

Vinden var temmelig frisk og banen blev lagt til “Lokumsbøjen” – Follup Odde – S-bøje v/Cheminova – Follup Odde – “Lokumsbøjen” og mål – i alt 10,66 sømil.

Den friske vind (hvor der nok var op imod 12-14 m/s ude langs Tangen) betød, at der kun stillede 5 både op til start.

Resultatet kan ses her.

6. aftenkapsejlads afviklet

Vejrudsigten med varsel om voldsomt vejr, afholdt en del både fra at møde frem til start. Da banen blev lagt, var vinden i omegnen af 9 m/s fra sydøst, så det blev en “lænsestart” mod “lokumstønden”, herefter kryds ind til Lemvig Havn og tilbage til “lokumstønden” og i mål for både uden spiler. Både med spiler skulle have en ekstra tur til Lemvig Havn.

Mindre end en halv time efter start, drev et kraftigt tordenvejr med masser af regn og kraftige vindstød indover området. Af de 11 startende både, opgav 4 både at fuldføre løbet under vindstødene, der var op til 16 – 18 m/s. De resterende 7 både fuldførte i efterhånden flovende vind og sluttede af i solskin.

Resultatet kan ses her

Og den samlede stilling kan ses her

HUSK at næste gang er der JUBII-sejlads, hvor 1. start er kl. 18:30