Kategoriarkiv: Sejlads

Bro-spærringer på Limfjorden

Aalborg

I forbindelse med Powerboat P1 Grandprix afspærres et område, der strækker sig fra Limfjordsbroen til Limfjordstunellen, hvilket betyder at man ikke kan sejle igennem.

Der er spærret i følgende perioder:

Fredag den 9. juni 2017 10:00 – 17:30
Lørdag den 10. juni 2017 08:00 – 17:00
Søndag den 11. juni 2017 08:00 – 16:00

Der vil være mulighed for eskorteret øst- og vestgående gennemsejling for trafik i følgende perioder:
Lørdag den 10. juni 2017 12:45 – 13:45
Søndag den 11. juni 2017 12:45 – 13:30
Ønsker man et skib i eskorten, skal dette meldes til Aalborg Havn

I forbindelse med DGI Landsstævne 2017 – Åbningsparade er der også nogle restriktioner:

Af sikkerhedsmæssige årsager afspærres et område der strækker sig fra vestgrænsen af ”større både zonen” til Limfjordstunnelsen – se DGI bilag – i følgende perioder:
Onsdag den 17. maj 2017 18:30 – 21:00 (Generalprøve)
Torsdag den 29. juni 2017 18:30 – 21:30
Efter paraden kan både og skibe frit bevæge sig på fjorden.

Se høringsbrevet her.

Oddesundbroen

I perioden 1. april til 21. maj 2017 vil broen være spærret det meste af døgnet. Der vil faktisk kun være ganske få åbninger:


 

 

 

Se tilladelsen her.

Spændingssejladsen afviklet

Tirsdag aften blev årets første aftenkapsejlads, SPÆNDINGSSEJLADSEN, afviklet i jævn vind, fin himmel, men kun 5 – 6° varmt.

Formentlig p.g.a. det meget kolde forår, hvor det faktisk sneede flere gange tidligere tirsdag, var der næsten ingen både i vandet, og kun 3 både mødte op til start.

Spændingssejladsen er tænkt som en “tune-in” sejlads, hvor man får checket, om riggen står rigtigt og om det hele fungerer. Det må man så håbe de andre både får gjort inden næste tirsdag, hvor forårsseriens 8 pointsejladser starter.

Resultatet af spændingssejladsen kan ses her.

INTRO-AFTEN for “DRØMME-KAPSEJLERE”

Det er sjovt at kapsejle. Vil du med ?

DET ER PÅ ONSDAG DEN 29. MARTS 2017 KL. 19:30 i KLUBHUSET

Vi ved, at der er en del medlemmer, der overvejer at deltage i kapsejladserne, som foregår tirsdag aften i sejlsæsonen + et par ekstra distancesejladser.

Måske bliver det ved overvejelserne, fordi man ikke rigtig kan overskue, hvordan man kommer i gang – man møder jo nok ikke bare op til den første sejlads og siger, at ”jeg vil da gerne med til kapsejlads”.

Vi vil derfor invitere til denne introduktionsaften for ”drømmekapsejlere”

Her vil vi bl.a. fortælle om, at kapsejlads ikke behøver at være kompliceret og at man med nogle få grundregler, sagtens kan sejle sammen med andre både. Vi vil også fortælle om det store udbytte man får, ved at trimme sejlene under sejlads – noget som man også har glæde af, når man sejler tursejlads, og om glæden ved det sociale samvær med pølser og øl/vand efter sejladsen.

Vi vil, hvis der er stemning for det, tilbyde at arrangere et par torsdagssejladser her i foråret, med ”kapsejlads for sjov”, hvor en erfaren kapsejler kommer ombord på din båd og hjælper med trim m.v.

Kender du andre, der også kunne være interesseret, så tag vedkommende med – også selvom de ikke er medlem af klubben.

Dagsorden

1 Velkomst Når der er 2 både på vandet er der dømt kapsejlads – sådan er det bare.
Men hvordan kommer JEG i gang og kan man sejle kapsejlads i MIN båd?
Er det ikke alt for svært?
2 Vigereglerne Hurtig gennemgang af overlap, styrbord/bagbord, luv/læ, mærker/hindringer.
3 Banen Man skal have en bane med start og mål for at sejle kapsejlads.
Overordnet gennemgang af klubbens banesystem.
4 Løbsinddelingen / Starter Løbsinddeling, da ”lige børn leger bedst”
5 Målereglen Hvordan kan forskellige både sejle mod hinanden?
Kort intro til Dansk Handikap, som er det danske system.
6 Riggen Hvordan stiller man sin rig, hvor kan man få hjælp? Gode råd på hjemmesiden, erfarne sejlere, stram til du tror det går i stykker, og giv det en omgang mere.
7 Trimmet Hvad er højde og hvad er fart, hvordan får man det? Hvad er justeringsmulighederne?
8 Prøvesejladser Vi vil invitere til 1-2 prøvesejladser et par torsdag i maj måned, hvor der kommer en erfaren kapsejler ombord hos DIG
9 Mere teori Hvis der er stemning for det, vil vi til næste vinter holde 1-2 teoriaftener omkring kapsejladsregler og trim.
10 Sæsonen 2017 Der holdes for alle kapsejlere et kapsejladsmøde onsdag den 5. april 2017 kl. 19:30 i klubhuset, hvor rammerne for den kommende sæson gennemgås.
11 Eventuelt Gode idéer er velkomne.
Spørgsmål, der ikke er besvaret undervejs.

Med venlig hilsen
Sejladsudvalget

Vendee Globe 2016-17

Hvis du ikke ved det, så gik starten på Vendée Globe 2016-17 forrige søndag.

Sejladsen er en singlehandsejlads – altså med kun én ombord! Banen er start i Frankrig,  Les Sables d’Olonne, og går ned gennem Atlanten, rundt om Antarktis, op gennem Atlanten og mål i  Les Sables d’Olonne. Altså Non-stop!

Båden er Imoca 60, altså 60 fod. Den nyeste generation har foils. Der er i alt 29 både, heraf 7 både med foils, bl.a. Hugo Boss, der fører lige nu. Man mener, at med de rette vindforhold, så går de nye både ca. 10% hurtigere end de ældre. Men i lettere vinde, går de ældre måske lidt hurtigere.

Se starten her. Selve starten går ca. 40 minutter inde i videoen.

Følg stillingen her.

Kapsejladsaften

gør din indflydelse gældende

Sejladsudvalget inviterer til kapsejladsaften. Vi vil gerne have nye ideer til afvikling af vore kapsejladser, ris og ros fra den forgangne sæson, og selvfølgelig vil vi også selv fremkomme med nye ideer til at udvikle vores kapsejladsaktiviteter.

Vil du have indflydelse på hvem der sidder i udvalget, løbssammensætning, handikapsystem, kapsejladsbaner m.m. så mød op :

TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2016 kl. 19.30

i klubhuset.

Dagsorden:

 1. Ris og ros fra den forløbne sæson
 2. Ændringer til sejladsudvalget
  Ny formand
  Nye medlemmer til udvalget ønskes
  Ny tursejlads udvalg
 3. Nye ideer fra kapsejladsudvalget til diskussion
 4. Ny løbssammensætning hvor alle inddeles i to løb, og hvor man rykker op og ned i forhold til ens samlede placering
 5. Revision af kapsejladsbanerne
 6. Kapsejladskursus for nye kapsejlere.

Og bemærk, man kan godt blive klubmester, selvom man hænger fast i fortiden:

Cartan hægter bøjen. Foto: Helle Sørensen
Cartan hægter bøjen. Foto: Helle Sørensen

Afslutteren afviklet

lørdag den 24. september 2016 i herligt sejlervejr, måske lige til den stive side længst ovre ved Thy.

Banen var ny rekord – nemlig en 27,55 sømil lang bane fra startlinien og spilersejlads til bøje 2 (ved Badebroen) og med spiler videre til Follup Odde og videre til rød bøje ved Helligsø Teglværk. Fra morgenen af var der ikke meget vind, 3-4 m/s fra S men på vejen over Bredningen øgede vinden helt op til 8-10 m/s og gik i sydvest, som forudset. Fra Teglværket var der stiv kryds til Kompasafmærkningen ved Sælhundeholmløb og herfra igen spiler til Teglværket. herfra stiv kryds tilbage til Kompasset igen og herfra bidevind til Follup Odde, kryds til Bøje 2 og videre ind til Østhavnen og herfra spilerben til Mål.

Der var 5 både, der udgik med sejlproblemer og grundstødning, ligesom der var 2 både, der ikke have fået helt fat i banen, så kun 4 både gik rigtigt i mål – og med præmie for hver 3. båd blev der til alle 4!

Se resultatet her.

lemvig_folkeblad_20160927

KLUBMESTERSKABET AFGJORT

idet 7. sejlads blev afviklet tirsdag aften – som noget af en gyser, idet vinden var helt væk i en periode – og deadline, der var ændret til kl. 20, nærmede sig. 7 både nåede ikke i mål.

Efter sejladsen var der præmieoverrækkelse.

Se resultatet her.

Lemvig Folkeblad 2016.09.14
Lemvig Folkeblad 2016.09.14

 

 

 

 

 

Billeder, vi har fået sendt af Lena Birch