Kategoriarkiv: Klubben

Fællesspisning i klubhuset

I fortsættelse af forslag fra visionsaftenen og drøftelser i ”60+ klubben” inviterer Lemvig Sejlklub til en nyskabelse i dette forår torsdag den 30. marts og torsdag den 20. april. En forhåbentlig og mulig fortsættelse afhænger af ønsker og fremmøde.

Ideen er, at vi for interesserede blandt klubbens medlemmer arrangerer fællesspisning i vort dejlige klubhus fra kl. 18.30. Mange af os kender hinanden rigtig godt og nyder selskabet, men forhåbentlig rammer vi også et selskabsønske hos andre og eventuel nye medlemmer.

Rent praktisk tænkes arrangementet gennemført uden særlig omfattende planlægning. Enhver deltager – ethvert par kommer med færdiglavet mad, som enten er en forret, en hovedret eller en dessert. Alt efter, hvad man ønsker at lave. Og hvis alle medtager 50-100% mere end man umiddelbart kan spise – altså f.eks. 2 personer tager en ret med til 4 – så er der mad nok til alle. Ved ankomst sætter man sin mad på et stort ”tag selv bord – et buffet bord”, hvorfra vi så alle kan nyde de mange spændende retter. Mulige rester tager man blot med hjem igen.

Passende drikkevarer medtager man selv.

Vi tænker, at klubben er vært ved en kop kaffe ( i hvert fald den første aften ) til mulige medbragte småkager.

På initiativgruppens vegne / 60+erne!

Vinteraktiviteter 2017

Kalenderen viser 2017, og dagene er begyndt af blive længere. Der er dog stadig et stykke tid inden bådene søsættes igen til 2017 sejlersæsonen.

Det betyder ikke, at der ikke er aktivitet i Lemvig Sejlklub. 60+ klubben mødes torsdag kl. 09.00, og har lige sat gang i et nyt projekt med lydisolering af stueplanet i klubhuset. Kom og deltag – der er plads til flere i 60+

Vintersvømningen er netop startet op, og der er gratis svømning i Feriecentrets svømmehal ONSDAGE fra kl. 18.30. Benyt muligheden for at træne svømmefærdighederne, og eventuelt samvær efterfølgende i klubhuset. Der er plads til mange i bassinet, så prøv at møde op onsdage !

Der er i vinterhalvåret mulighed for at deltage i følgende aktiviteter i klubhuset:

ONSDAG den 8. februar kl. 19.30 kommer en rep. fra Danske Tursejlere og fortæller om foreningen og de muligheder Danske Tursejlere giver sejlerne.

ONSDAG den 22. februar kl. 19.30 afholdes VISIONSAFTEN.  Her vil bestyrelsen gerne have nye ideer til aktiviteter fra medlemmerne. – Kom og drøft og luft fremtidsdrømme og visioner for Lemvig Sejlklub.

ONSDAG den 8. marts kl. 19.30 kan interesserede blive klogere på VHF radioen og brug af VHF og VHF med DSC. Har du ikke taget radiocertifikater, eller vil du gerne opdatere på brugen af Nød, il-og sikkerhed til søs.  Hvad betyder MMSI, Distress Alert, EPIRB, SART, og kan en transportabel VHF bruges ?   Peter Møller der er medlem af Lemvig Sejlklub, og sejler Targa 96 vil vise og fortælle. Peter underviser til daglig på Fiskeriskolen i Thyborøn.

ONSDAG den 22. marts kl. 19.30 vil Mariann og Torben Holm fortælle om deres sejlerliv- om langtidssejlads med udgangspunkt i Lemvig, –  og en veludviklet evne til sjældent at nå turmålet, og alligevel ha´lyst til at blive ved med at sejle !

Godt Nytår 2017

Bo Ravn, formand

 

Generalforsamling 2016

img_1878

 

 

 

 

 

 

 

Den 30. november blev klubbens generalforsamling afholdt i klubhuset.

Der var fremmødt ca. 25 medlemmer.

img_1876

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Ravn fremlagde på bestyrelsens vegne beretning for det forgangne år.

Læs hele bestyrelsens beretning her.

Herefter blev regnskabet gennemgået af Kai Werner og efterfølgende godkendt.

Kontingentet blev fastsat til en stigning på 10 kr. pr. medlem – dog ikke seniorer.

Der var ingen indkomne forslag.

Bo Ravn blev genvalgt til formand.

Anders Meyer blev genvalgt til formand for juniorudvalget.

Niels Bækdal ønskede at aftræde som formand for sejladsudvalget og Peder Kallerup blev valgt i stedet.

Aksel Skovgaard og Bjarne Stougaard blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.

Erik Bjerggren og Leif Wæver blev genvalgt som revisorer og Thorkild Sønderskov blev genvalgt som revisorsuppleant.

Under eventuelt blev Bjarne Stougaard hædret og fik overrakt Årets Lemvig Sejler-pokal. Læs mere her.

Lokalavisen 2016.12.06
lemvig_folkeblad_20161206
Lemvig Folkeblad 2016.12.06

Søfartsstyrelsen

Ændrede regler på fritidssejlerområdet styrker både deleøkonomien og det frivillige foreningsliv

Udlejningsreglerne for fritidsfartøjer skal forenkles, så det bliver lettere for private fritidssejlere at dele og udleje deres båd. Samtidigt moderniseres reglerne, så frivillige organisationer selv kan afholde fritidssejlerprøver og udstede prøvebeviser

Fremadrettet bliver det lettere for private fritidssejlere at leje deres båd ud. Nu sender Søfartsstyrelsen nemlig en ny bekendtgørelse i høring, som skal forenkle udlejningsreglerne for fritidsfartøjer, bl.a. ved at stille samme sikkerhedskrav uanset om et fartøj anvendes til privat sejlads eller deles med andre. Der ændres ikke på de eksisterende sikkerhedskrav

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen: ”Der er et stort uudnyttet potentiale for deleøkonomi inden for fritidssejlads, hvor blandt andet alt for komplicerede regler har gjort det svært for private fritidssejlere at udleje deres båd, når de ikke selv bruger den. Det vil vi nu lave om på. Initiativet her er en del af regeringens kommende strategi for deleøkonomi, som skal fremme deleøkonomien i Danmark.”

De ændrede regler betyder blandt andet følgende:

  • Den nuværende regulering for udlejningsfartøjer, i forhold til hvilket farvand fartøjet besejler, fjernes.
  • Sikkerhedskravene til gasanlæg om bord kommer til at svare til reglerne på land.
  • Der sker en generel forenkling og præcisering af reglerne, så det bliver mindre tidskrævende og administrativt tungt for private fritidssejlere at gøre sig bekendt med hvilke regler de skal opfylde, når de ønsker at udleje eller dele deres båd med andre.

Samtidigt sendes yderligere en ny bekendtgørelse om fritidssejlerbeviser i høring, som har til formål at styrke de frivillige sejlklubber ved at øge brugerinddragelsen i forbindelse med afholdelse af prøver til bl.a. duelighedsbevis.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen: ”Helt konkret vil vi lave en ny model for fritidssejlerprøverne, så de er mere tidssvarende, så sikkerheden styrkes, og så de frivillige sejlklubber får bedre rammevilkår for deres uddannelsesaktiviteter. Blandt andet skal organisationerne have mulighed for at ansøge Søfartsstyrelsen om godkendelse til at afholde prøver og udstede beviser, ligesom de vil kunne bemyndige censorer til fritidssejlerprøverne.”

Desuden skal prøverne udformes, så de imødekommer efterspørgslen hos sejlerne i tæt samarbejde med fx deres lokale sejlsportsklubber. Øget brugerinddragelse og styrkelse af det frivillige foreningsliv har været et stærkt ønske fra fritidssejlerorganisationerne selv.

Det er planen, at de nye regler kan træde i kraft 1. januar 2017.

Afriggerfest og standernedhaling

Efter en forrygende slutspurt og båden i hi trænger vi til en gang gule ærter, så vi kan modstå den mørke kolde tid.

Erik Thygesen og formanden. Foto: Kai Werner Hansen
Erik Thygesen og formanden. Foto: Kai Werner Hansen

Derfor holder vi Afriggerfest lørdag den 5. november kl. 19.
For ikke medlemmer koster det 100 kr.

Vin, øl og snaps kan købes.

Tilmelding på liste i klubhuset eller på telefon 5124 5754 senest torsdag den 3. november

Om eftermiddagen kl. 15:00 hales standeren ned. Her er klubben vært ved en kop kaffe eller en øl.

Opdatering 20161106: Og standeren er nu kommet ned og de gule ærter er spist!