Kategoriarkiv: Klubben

Generalforsamlingen 2020

Onsdag aften den 25. november 2020 blev årets generalforsamling afviklet – i Coronaens tegn.
Der var mødt 18 medlemmer.

Der var således ingen kaffe og ingen snak bagefter.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning, der kan læses her.

Medlemstallene gennemgås

Efterfølgende aflagde kasseren regnskabet, der kan læses her.

Budgettet for næste år blev kommenteret og derefter blev kontingentet fastsat til at være uændret.

Under indkomne forslag blev bestyrelsens forslag om en tilføjelse til vedtægternes §11 vedtaget med alle stemmer for:

§11, stk. 7.
I tilfælde af suppleants indtrædelse i bestyrelsen kan bestyrelsen omkonstituere sig selv frem til næste generalforsamling.”

Der vil snarest blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, idet generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig med blot 18 medlemmer til stede (så skulle der have været over 200 – og så var generalforsamlingen blevet aflyst).

Under valg afgik formanden, som udmeldt, og i stedet blev Flemming Ertbølle Madsen valgt.

Den nye formand ses midt i billede med benene over kors.

Formand for Juniorudvalg, Rudi Bekker og formand for Sejladsudvalg, Peder Kallerup, blev begge genvalgt.

Til 1. suppleant til bestyrelsen blev Anders Meyer valgt og til 2. suppleant blev Aksel Skovgaard valgt.

Til revisorer blev Thorkild Sønderskov og Leif Wæver valgt.

Til Revisorsuppleant blev Louise Kobberholm Kristensen valgt.

Under eventuelt blev Årets Lemvig Sejler Pokal uddelt til Samuel Nygaard. Se motiveringen her.

Til sidste takkede kassereren den afgående formand Bo Ravn for de 8 år i formandsstolen.

Standerstrygning 2020

Standerstrygningen i Lemvig Sejlklub markerer, at sejlsæsonen er slut, og vinterhalvåret i sejlklubben starter op. På denne dag er der tradition for, at medlemmerne samles ved klubhuset for at nedtage standeren, og derefter at nyde samværet med en forfriskning.

Sæson 2020 har på mange måder været anderledes.

Ved standersætningen i april forhindrede forsamlings forbuddet på 10 personer som følge af COVID 19 epidemien, at medlemmerne kunne samles til klubhusdagen og sætte standeren. – og her ved sæsonens afslutning er der igen indført et max. på 10 personer der må samles.

Sejlersæsonen er under alle omstændigheder slut for 2020 sæsonen, og dette blev markeret ved, at jollesejlerne ved deres lørdagstræf den 7. november havde påtaget sig opgaven med standerstrygningen.

Sæson 2020 har været meget anderledes end tidligere sæsoner. Mange af de sociale aktiviteter er blevet aflyst, og i alle udvalg har der været meget ekstra arbejde for at få sejlaktiviteterne gennemført. Tursejlerne i klubben er nok den medlemsgruppe der har mærket mindst til begrænsningerne som følge af COVID 19 situationen. Mange af medlemmerne har haft rigtig mange gode sejlture rundt i Danmark. At kunne sejle ud på vandet har trods alt givet den frihed som vi i mange andre situationer er , og har været afskåret fra siden midten af marts måned.

Medlemmerne kan nu bruge vinteren til forberedelse af sæson 2021, og vi ser allerede frem til, at bådene igen skal søsættes, og der kommer liv og aktiviteter i og omkring klubben – og meget gerne uden begrænsninger.

Duelighedsundervisning

Duelighedsundervisning Januar – April 2021     Lemvig Sejlklub

Lemvig Sejlklub tilbyder igen undervisning med afsluttende prøver i
Duelighedsbevisets teoretiske og praktiske del.

Kurset gennemføres hvis min. 10 personer tilmelder sig til kurset.

TILMELDINGSFRISTEN er 11. december 2020. Tilmelding til Bo Ravn, mobil 22101951 eller mail: boeravn@hotmail.com

Der er undervisning 14 tirsdage i perioden: Januar – April 2021
Opstart tirsdag den 5. januar 2021 kl. 18.30.
Undervisningsdage: 5/1, 12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 6/4, 13/4  i tidsrummet  kl. 18.30 – 21.30

Skriftlig og mundtlig prøve forventes afviklet lørdag den 17. april 2021. Den praktiske prøve  aflægges senere, så der er tid til træning på vandet.

Undervisningen foregår i klubhuset Lemvig Sejlklub, Vinkelhagevej 10, Lemvig, lokalet på 1. sal.            Underviser : PETER MØLLER

Pris for deltagelse: 1300 kr. (forudsætter medlemskab af Lemvig Sejlklub). Hertil kommer udgift til eksamen og bevis pt: 480 kr.

Der kan forekomme udgifter til lån af bøger og materialer.

Se beskrivelse af duelighedsbeviset hos Dansk Sejlunion på hjemmesiden: www.sejlsport.dk eller på www.soefartsstyrelsen.dk

Bo Ravn, Lemvig Sejlklub

Nye COVID 19 tiltag

LEMVIG SEJLKLUB

Statsministeren har ved et pressemøde den 23. oktober 2020 iværksat en række tiltag for at undgå yderligere spredning af Covid-19.

FOR LEMVIG SEJLKLUB BETYDER DE NYE TILTAG:

At der gældende fra mandag den 26. oktober max. må være 10 personer i klubhuset.

At der fra torsdag den 29. oktober skal bæres mundbind under ophold i klubhuset, dog undtaget hvis man sidder ned.

At optagning og arbejde med vinteropbevaring med bådene kan fortsætte, dog gælder forsamlingsforbuddet med max. 10 personer samlet også udendørs.

At juniorsejlerne under 21 år og voksne i surf, SUP og jolleafdelingen kan fortsætte træning hvis reglerne som beskrevet overholdes.

At 60+ arrangementerne om torsdagen AFLYSES

At fælles standernedtagning den 7. november AFLYSES

At Afriggerfesten den 7. november AFLYSES.

At GENERALFORSAMLINGEN onsdag den 25. november GENNEMFØRES under overholdelse af gældende krav for afholdelse af generalforsamlinger.

Dansk Sejlunion har udsendt følgende om de nye COVID 19 tiltag:

Læs videre Nye COVID 19 tiltag

Aflysning 60+

Grundet nye restriktioner må vi indtil videre aflyse vore møder på torsdagene.
Vi er altid flere end de 10, der nu er tilladt. Heldigvis har de fleste båden på land.

Håber på snarligt gensyn – måske til en lille julefrokost?

På gruppens vegne, Thorkild