Kategoriarkiv: Klubben

Undervisning i VHF/DSC radio

Lemvig Sejlklub tilbyder undervisning i brug af VHF/DSC radio.
Underviser: Peter Møller.

Undervisningen er åben både for medlemmer og ikke medlemmer af Lemvig Sejlklub.
Du behøver ikke at gå til prøve for at følge undervisningen.

Tidspunkt og sted for undervisningen:

Tirsdag den 28. november 2018 kl. 18.30- 21.00 i klubhuset, Lemvig Sejlklub,
Vinkelhagevej 10, 7620 Lemvig

Tirsdag den 5. december 2018 kl. 18.30- 21.00 i klubhuset, Lemvig Sejlklub
Vinkelhagevej 10, 7620 Lemvig

Mandag den 11. december 2018 kl. 18.30- 21.00 i radiorummet på Fiskeriskolen i
Thyborøn, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn.

Sidste undervisningsdag foregår på Fiskeriskolen i Thyborøn. Her prøves praktisk anvendelse af VHF/DSC, Navtex, EPIRB og Sart, med funktionelt udstyr til rådighed for alle med komplette radiostationer til rådighed .

Deltagerne i undervisningsforløbet kan tilmelde sig Søfartsstyrelsens VHF/SRC prøve
Prøven afvikles tirsdag den 12. december 2018 kl. 19,00 på Fiskeriskolen i Thyborøn. Er du forhindret på prøvedagen kan prøven aflægges et andet sted i landet hvor Søfartsstyrelsen afvikler prøver.

PRIS:

Deltagelse i undervisningen:

For medlemmer af Lemvig Sejlklub: 250 kr.
For ikke medlemmer: 400 kr
Undervisningsmateriale: 120 kr.
Pris for prøveaflæggelse: 503 kr.- (betales til Søfartsstyrelsen)

TILMELDING til undervisningen SENEST fredag den 24. november:

Kontakt Bo Ravn
Mobil 22101951 eller mail

For at eje og betjene en maritim VHF radio med DSC (Digital Selected Call) skal man have et SRC certifikat udstedt af Søfartsstyrelsen. SRC-certifikatet udstedes på grundlag af en bestået prøve. Prøven afvikles af Søfartsstyrelsen.
Lemvig Sejlklub tilbyder som forberedelse til Søfartsstyrelsens SRC-prøve et undervisningsforløb. Hjemmearbejde må påregnes.
Kursus dækker hele pensum til SRC-prøven.
Kursus suppleres med bogen “Tillæg til lærebøger i GMDSS” som kan købes første kursusdag for 120 kr.
Om Søfartsstyrelsens SRC-prøve:
Du kan som deltager i undervisningen i Lemvig Sejlklub få underviseren til at tilmelde dig til Søfartsstyrelsens prøve. Tilmelding til Søfartsstyrelsens prøve skal ske på første kursusdag den 28. november.

En VHF radio er et kommunikationsmiddel for enhver der færdes til søs
For at anvende en VHF radio er det et lovkrav, at man som lystsejler minimum har et VHF/SRC certfikat. Dette gælder uanset om man har en stationær VHF / DSC radio, eller blot har en håndholdt VHF radio.
Med en VHF kan du altid komme i kontakt med andre, og den er et uundværligt redskab, hvis der skulle opstå en nødsituation. På kanal 16 kan du altid komme i kontakt med andre skibe eller med Lyngby Radio, som døgnet rundt aflytter kanal 16 – Og andre kan komme i kontakt med dig.
Det digitale DSC (Digital Selective Call) system giver yderligere sikkerhed – her kan du udsende en digital nødalarm, der indeholder hvem du er samt din øjeblikkelige position, blot ved et tryk på en enkelt knap. Det er et lovkrav at man har et SRC certfikat eller større for at anvende radioen. Dette gælder uanset om den har DSC eller ej.
En fastmonteret VHF / DSC radio har en gennemsnitlig rækkevidde på 50 km, og inden for dette område vil du blive hørt, hvis du kalder op.
En bærbar VHF har en noget kortere rækkevidde, men trods dette vil du også med denne blive hørt af de omkringliggende skibe.

 

Standernedhaling og sæsonafslutning

Lørdag den 4. november blev sejlersæsonen 2017 afsluttet med standernedhaling kl. 15.00 med efterfølgende kaffe i klubhuset, og sæsonafslutning  om aftenen med de obligatoriske gule ærter som klubben var vært for.

Efter en kort tale af formanden blev klubstanderen taget ned samtidig med, at de fremmødte medlemmer  gjorde brug af klubbens sangbøger. Renata Kjærgaard og barnebarnet Caroline nedhaler de sørgelige rester af 2017 standeren sammen med kassereren i LS, Kai Werner Hansen.

At dømme efter klubstanderen størrelse havde 2017 sæsonen været særdeles blæsende, og det stemmer også overens med medlemmernes oplevelse af sæson 2017. Aktivitetsniveauet i klubben har, på trods af vejret, været særdeles højt, så det lover godt for sæson 2018.

 

Tag Duelighedsbeviset i Lemvig Sejlklub

Lemvig Sejlklub tilbyder igen undervisning med afsluttende prøve i
Duelighedsbevisets teoretiske og praktiske del.

Kurset er for dig, som gerne vil begynde at gå til sejlads, eller som allerede sejler, men aldrig har fået taget duelighedsprøven.
Der er undervisning 14 tirsdage kl. 18.30 – 21.30 i perioden januar – april 2018
Opstart tirsdag den 9. januar 2018
Undervisning: 9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 20/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4, 17/4

Skriftlig og mundtlig prøve afvikles lørdag den 21.april 2018. Den praktiske prøve er fastsat til lørdag den 2. juni 2018, så der er tid til træning på vandet.
Undervisningen foregår i klubhuset Lemvig Sejlklub, Vinkelhagevej 10, Lemvig, lokalet på 1. sal.                        Underviser : PETER MØLLER

Det koster kr.1.200 at deltage (forudsætter medlemskab af Lemvig Sejlklub). Hertil kommer udgift til eksamen: 435 kr . Materialer, bøger og hjælpemidler kan lånes under forløbet – pris 100 kr. Holdet starter op ved 10 tilmeldte.

Se beskrivelse af duelighedsbeviset hos Dansk Sejlunion på hjemmesiden: www.sejlsport.dk

Vil du vide mere om kurset i Lemvig Sejlklub , så er du velkommen til at kontakte: Bo Ravn , mobil 22101951

Tilmelding senest 10. december 2017 til Bo Ravn på mail: boeravn@hotmail.com eller mobil 22101951 med oplysning om : navn, adresse, mailadresse, telefonnummer,

Volvo Ocean Race 2017-18

Leg 01, Alicante stopover. Practice Race. Photo by Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race. 13 October, 2017.

Volvo Ocean Race, den ultimative havkapsejlads, er godt i gang. Denne gang kommer feltet til Danmark til næste sommer, hvor Etape 11, der starter 21. juni 2018 i Göteborg og slutter i Haag efter sigende skal runde et mærke udfor DOKK1 i Århus.

 

Følg med i Volvo Ocean Race her.

Se starten på Leg 2 2017.11.05 her
Se Inport Race i Lissabon den 2017.11.03
Se starten på Leg 1 2017.10.22 her    Se highligts Leg 1 her
Se Inport Race i Alicante den 2017.10.14 her.

DM for BB 10 meter afvikles i Lemvig i august 2018.

Lemvig Sejlklub bliver vært for Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab 2018 for BB 10 meter klassen. Mesterskabet afvikles i dagene fra torsdag den 16. august 2018 til søndag den 19. august 2018 i farvandet ud for Lemvig. Mesterskabet afvikles i samarbejde med BB 10 meter klubben.

Det forventes at 15- 20 BB 10 meter både fra Danmark, Tyskland og Sverige deltager i DM stævnet i Lemvig med omkring 70 sejlere på vandet. Bådene vil ankomme til Lemvig i løbet af ugen hvor mesterskabet foregår, og bureauet vil åbne torsdag den 16. august hvor der også vil blive afviklet en “tune-up” sejlads. Fredag den 17. august starter mesterskabet med 3 sejladser. Der er planlagt 3 sejladser til lørdag den 18. august og endelig sluttes der af med 2 sejladser søndag den 19. august inden den officielle danmarksmester kan kåres.

Det er et stort arrangement som Lemvig Sejlklub har påtaget sig, så der bliver brug sponsorer og meget frivillig arbejdskraft op til og under stævnet. For interesserede lemvigere og turister vil der i de 4 dage i august være mulighed for at få en stor oplevelse både på vandet, og i land. Planlægningen af stævnet starter her i efteråret, og klubben vil allerede nu gerne have tilsagn fra medlemmer der vil medvirke som medhjælper under stævnet- enten på vandet eller i land.

Fra Lemvig Sejlklub vil BB 10 meteren “Marie” med skipper Peter Kallerup og besætningsmedlemmerne Samuel Nygaard, Thomas Byskov og Michael Damsgaard forsøge at lave et godt resultat på vandet for klubben.

Lemvig Sejlklub ser frem til augustdagene 2018 hvor der bliver stor aktivitet både på vandet og på landjorden når klubben og Lemvig bliver indvaderet af sejlere og sejlinteresserede.

Sæsonen går på hæld- og dog !

Sejlersæson 2017 vil ikke blive husket for at være sejlersæsonen hvor vejret bare artede sig. !
Både i forårssæsonen- i sommerferien og i efterårssæsonen har vejret ikke altid artet sig som sejlerfolket kunne ønske sig. – derfor er det lidt paradoksalt, at aktivitetsniveauet i Lemvig Sejlklub i år har været meget højt sæsonen igennem.

• Kapsejladsudvalget har oplevet en stor søgning til tirsdagskapsejladserne med flere nye skippere og både på vandet
• Voksensejlerskolen har haft 21 sejlere på vandet gennem sæsonen, og har været i stand til at rekruttere nye instruktører, så efterspørgsel fra nye sejlere der gerne vil lære at sejle har kunne imødekommes.
• Optimisterne har haft en trofast flok nye sejlere der faktisk har haft fint begyndervejr i sæsonen.
• Surfafdelingen har været meget aktive sæsonen igennem og har afviklet stort klubmesterskab, og har netop i uge 42 haft 14 unge surfere til Camp i ”Cold Hawaii i Klitmøller – samt god reklame i TV for Lemvig og sejlsporten i Summa Summarum.
• Tursejlere i klubben har sejlet Danmark tyndt i sommerperioden, og flere af klubbens både har været på langfart i Vestnorge og Østsverige samt en enkelt båd Nordjylland Rundt
• Nye både er af klubbens medlemmer sejlet hjem fra Holland, Norge, England, og mange forskellige havne i Danmark
• 60+ klubben og rigtig mange andre medlemmer af klubben har sørget for gode landforhold til gavn for klubbens medlemmer
• Aktivitetsdag på tværs i klubben blev arrangeret for første gang i juni måned med god deltagelse. – og god deltagelse fra klubben i ”Vild med Vand” aktiviteterne i Lemvig Havn, samt deltagelse i Krabbefestivalen.
• Fællesturene har været med rekorddeltagelse – 17 både i Agger Havn er ikke hverdagskost, og senest i uge 41 har efterårsturen haft deltagelse af 14 både

Sæsonen på vandet er ved at ebbe ud, men der er stadig god aktivitet i klubben og i klublivet efteråret og vinteren igennem.

Bestyrelsen har bevilliget penge til nyopførelse af et ekstra redskabsskur til erstatning af de 2 containere som efterhånden ikke pyntede i området. Samtidig med opførelsen af det nye redskabsskur renoveres de 3 gamle skure, blandt andet med nye porte.

Mastekranen er blevet påkørt, og skal efter sæsonen renoveres.

Der er indkøbt en IFér mere til Sejlerskolen så Lemvig Sejlklub nu har 4 af de ca 300 IF sejlbåde der er i dansk farvand . Dermed kan klubben tilgodese efterspørgslen fra nye sejlere der gerne vil lære at sejle, og nyde sejlerlivet.

HUSK at se i kalenderen på Lemvig Sejlklubs hjemmeside – der er aktiviteter igennem vinterhalvåret – allerede torsdag den 26/10 er der fællesspisning i klubhuset kl. 18.30
4/11 er der standernedhaling mm kl. 15.00 og afriggerfest samme aften kl. 19.00 hvor klubben er vært ved en gang gule ærter til alle medlemmer. – Ikke medlemmer er velkommen sammen med medlemmerne til en pris på 100kr . pr. person.
GENERALFORSAMLINGEN er i år 29. november ! – Vel mødt

Bo Ravn
formand

 

Fællestur til KRABBEFESTIVAL i Lemvig Havn

Fredag den 15. og  lørdag den 16. September afvikles KRABBEFESTIVAL i Lemvig Havn – se programmet på: www.krabbefestival.dk

Lemvig Sejlklub deltager i festivalen med en fællestur/ samling  fredag og lørdag, samt kapsejladsen  “AFSLUTTEREN” lørdag.

Fællesturen starter fredag eftermiddag hvor bådene samles i Lemvig Havn. til fælles hygge i bådene og på kajen.

Kl. 18:30 er der fællesspisning i kantinen på JEKA fisk som sejlklubben har lånt i dagens anledning. Medbring selv mad og drikkevarer.

KOM og vær med til at gøre aftenen festlig.!!

Kapsejlerne er i aktion lørdag, hvor første båd starter over startlinjen kl. 09:30′, og efter en sløjfe ind i Vigen fortsætter banen ude i Bredningen inden ankomst til mållinien  i havneindløbet til Lemvig Havn lørdag eftermiddag  med efterfølgende præmieoverrækkelse på kajen ved Mathilde Kaj og Bjarnes Fisk kl. 16:00

Kom og vær med til at  vise flaget , – og også gerne signalflagene til KRABBEFESTIVAEN 2017 !

Natsejlads fredag den 22. September

Fredag den 22. September har du mulighed for at komme på natsejlads. Sejlerskolen afvikler denne aften den årlige natsejlads for elever på sejlerskolen.

Alle i klubben er velkommen til at deltage med egen båd,- og få afprøvet natsejlads sammen med andre både fra klubben. – og sejlerskolen vil gerne have skippere med egen båd til at hjælpe med sejladsen – husk  at checke lanternerne!!!

Program:

kl. 16:00  : Fælles afgang fra Lemvig Marina  mod Thyborøn.

kl. 19:00 : Fællesspisning i Sejlerlokalerne i Thyborøn ( mad købes i Thyborøn – medbring selv drikkevarer.)

– derefter retur til Lemvig –  MØRKESEJLADS  – ankomst ca 23:00

Tilmelding til Bjarne Stougaard senest mandag den 18/9 på telefon 29449550

Gode fælles aktiviteter er veloverstået.

De seneste uger, har der været gang i de udadvendte aktiviteter.

Lørdag d. 17. juni, havde Kaija Jumppanen Andersen og  Per Olesen lagt sig i selen, for at skabe en ny aktivitet i form af en Aktivitetsdag, hvor medlemmerne kunne afprøve Sejlklubbens forskellige grej. Vejret var perfekt med 5-6 m/s og høj solskin, så rammerne var i orden.

Idéen med aktivitetsdagen var, at skabe opmærksomhed omkring de mange spændende og alsidige tilbud Lemvig Sejlklub tilbyder, samt at skabe en samhørighed på tværs af klubbens forskellige afdelinger.

Klubbens medlemmer og disse medlemmers familie og venner kunne komme, og afprøve klubbens forskellige vandaktiviteter, og få en god dag på og i vandet.

Dagen begyndte kl. 13.30, hvor de første stod klar, unge som ældre, og i løbet af eftermiddagen kom flere til, og der blev hygget både på vandet, men også omkring vores dejlige klubhus, hvor der blev serveret kaffe og kage samt sodavand til børnene. Der blev surfet, padlet på SUP, sejlet i kajak, i optimist og i zoom 8 jolle. For mange børn, var det at komme i klubben, og få en våddragt på også en aktivitet i sig selv. Én af Sejlerskolens IF’er stod også klar, mens flere af klubbens medlemmer lå klar ved kajen, og skabte den rette stemning.

Dagen blev rundet af med spisning af medbragt mad og hyggeligt samvær. I løbet af dagen var der cirka 50 mennesker forbi, og til spisning var der cirka 30 mennesker, og alle var enige om, at dagen havde været god og spændende, og at klubben tilbyder fantastiske rammer til mange spændende sejlsportsaktiviteter.

Her er et par stemningsbilleder:

(klik på diverse fotos for at gøre dem størrere)

                 Foto: Kai Werner Hansen

Lemvig Sejlklubs tradition med at arrangere Skt. Hans bål, strækker sig helt tilbage til klubbens stiftelse i 1922, hvor det på allerførste bestyrelsesmøde blev besluttet, at arrangere afbrænding af et Skt. Hans bål. Det var et pænt stort bål i år og en meget flot heks, der forgæves spejdede mod himlen efter solrigt vejr. Ca. 75 medlemmer var mødt frem til en dejlig aften i klubhuset, med lækker helstegt pattegris arrangeret af Aksel Skovgaard og Munksgaard & Munksgaard. Arrangementsudvalget havde arrangeret “alt det andet” og pyntet op med blomster m.v. Så det blev en rigtig god aften. Lemvig Camping og den nyåbnede “Stjernestunder i Lemvig” (Havneknejpen), havde inviteret deres gæster med til vores bål, så der var stort fremmøde. Carsten Anderskov holdt en flot og munter tale og med hjælp fra brændstof og en gasbrænder, kom der gang i det halvvåde bål.

Her er et par billeder fra aftenen:

                              Foto: Kai Werner Hansen

Endelig var der arrangeret fællestur til Thyborøn lørdag/søndag efter Skt. Hans. Men et kulingsvarsel for søndag, afholdt nok en del sejlere fra at tage med på turen. Men “Basta”, “Bella”, “Inger Strøm”, “Irene” og “Sø-Rine” drog dog afsted til Thyborøn lørdag d. 24. juni. Og ganske som varslet, øgede vinden kraftigt med vindstød op mod 20 m/s om søndagen. Men som pensionist med et stramt program, måtte Jens Peder Østergaard jo hjem til Dania om søndagen. Så må man indrette sejlføringen efter vinden, der dog var agten for tværs.

Foto: Jesper Østergaard

Næste udadvendte aktivitet bliver at skabe “liv på vandet” i uge 27, hvor “Sommer Summarum” sender live-TV fra Skateparken kl. 9.00 – 10.00 mandag til fredag. Her må alt hvad der kan bevæge sig på vandet, rigtigt gerne skabe en flot kulisse ud for Kulkajen. Og har man lyst til at ligge ved Kulkajen, gerne med flag over stag, vil dette også være et flot syn.

God sommerferie til alle !

 

Aktivitetsdag lørdag den 17. juni : Sejlklubben på tværs

Kom og deltag i “Sejlklubben på tværs” lørdag den 17. juni. Her kan I afprøve alle klubbens forskellige aktiviteter, – surfing, kølbådssejlads, optimistjolle, ZOOM 8 joller, SUP (Stand Up Padling), polokajakker,…..

Kom hele familien, voksne, børn og unge, og tag gerne venner med til en hyggelig aktivitetsdag i Lemvig Sejlklub.

Klubben stiller grej til rådighed, og der er også en hjælpende hånd til rådighed. Mange af klubbens medlemmer, både nye og gamle – har ikke prøvet de forskellige afdelingers aktiviteter  – det bliver der god lejlighed til, men også tid til snak og hygge I og omkring klubhuset.

TIDSPLAN:

kl. 13.30:  Aktiviteterne starter ( 1. runde)

kl. 15.00: Klubben er vært ved kaffe/te – Kage   – øl og vand

kl. 15.45:  Aktiviteter (2. runde)

kl. 17.45:   GRILLEN tændes   –  Fællesspisning til medbragt mad og fælleshygge

Dagen koordineres af Kaja Jumppanen og Per Olesen

Ingen tilmelding – mød op og få en hyggelig og sjov eftermiddag og aften – klubben har våddragter og redningsveste i alle størrelser.