Bestyrelsen

Bestyrelsen i Lemvig Sejlklub:
Formand
Bo Ravn
Tlf. 9782 3950 .  Mobil 2210 1951 .  Mail

Kasserer
Kai Werner Hansen
Tlf. 9781 0450 . Mobil 2097 1775 . Mail

Næstformand/sekretær
Kristian Kristensen
Tlf. 9782 3790 . Mobil 2172 3999 . Mail

Formand for Arrangementsudvalg
Niels Kjærgaard
Tlf. 9781 1551 Mail

Formand for Juniorudvalg
Anders Meyer
Tlf. 2023 0595 Mail

Formand for Sejladsudvalg
Peder Kallerup
Mobil 2024 8740 . Mail

Formand for Surfudvalg
Kurt Jeppesen
Tlf. 9782 0237 . Mobil 2173 2495 . Mail

Hele bestyrelsen: Mail
Forretningsudvalget: Mail

Lemvig Sejlklubs bestyrelser gennem tiderne
Lemvig Sejlklubs formænd gennem tiderne