Alle indlæg af Thorkild Sønderskov

Kort nyt fra 60+

Kort 60+ nyt!

Vi iler med en datoændring. Den næste fællesspisning var som tidligere meddelt fastsat til torsdag den 27. april. Men efter nærmere omtanke – og det er aldrig for sent at tænke sig godt om – passer denne dato meget dårligt, idet vi har arbejds- og festdag med standerhejsning i klubhuset lørdag den 29. april.

Derfor flytter vi fællesspisningen til torsdag den 20. april 18.30!!!

Desuden har vi fuld gang i arbejdet foran klubhuset med etablering af en ny terrasse til spiseborde med lækroge. Vi håber, at resultatet vil være til glæde for klubbens gæster og egne medlemmer – ja, for alle der nyder den smukke natur.

Torsdag den 13. er helliget påsken – derfor ingen aktivitet i ”60+ klubben”. Vi ses den 20. april!

På gruppens vegne

Thorkild

 

60+nyt

60+ nyt!

På grund af uge 7 – vinterferie for skolerne her i området – holder vi i ”60+ klubben” også fri. Andre aktiviteter trænger sig på såsom skiferie, mulige aktivitetsopgaver med børnebørn, museumsbesøg o.s.v.

Derfor lukket torsdag den 16. februar.

På gensyn den 23.

På gruppens vegne

Thorkild

60+ ferie!

60+ ferie!

Julefrokosten er nu vel overstået. Lækkert og rigtig hyggeligt!
Desuden besluttede vi, at der er juleferie til den 5. januar, hvor vi mødes, drikker kaffe og tager træbeklædningen ned i stueetagen. Torsdag den 12. efter kaffen flytter vi møblementet og påbegynder opsætningen af det nye træbetonloft (imellem bjælkerne).

Desuden aftalte vi, at dette arbejde fortsætter fredag den 13., mandag den 16, o.s.v. indtil vi er færdige.

For alle, der kan, har tid og har lyst er arbejdstiden 9 til 15. Man medbringer selv mad til frokost.

P. g. a. dette arbejde vil der være dage efter den 12. januar, hvor der bliver nedsat behagelighed ved ophold i vort klubhus. Men derefter bliver det endnu bedre end tidligere!!

Glædelig jul og godt nytår!

På gruppens vegne

Thorkild

Leif Wæver tog et par billeder og en lille video – NB i et nyt format!!

60+erne!

Sker der noget hos klubbens 60+ere?

Javist gør der det. Vi mødes stadig om torsdagen kl. 9.30 til den obligatoriske kaffesnak. Igennem samtaler og fortællinger forsøger vi at finde løsninger og højne den enkeltes niveau på det politiske verdensbillede i DK. Og der har i dette efterår været nok at tage fat på. Men muntert har det været! Desuden briefer vi hinanden om muligt nyt fra sejlklubbens ”liv”.

Vore både er selvfølgelig taget af vandet og sat på stativ – måske endda kørt under tag i en af hallerne. Herefter forestår nu vinterens vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. Men den tid – den glæde!

På de fælles og praktiske opgaver ved vort klubhus har der også været aktiviteter. Vi har renoveret og malet (kommunens) stakit ved bro 2, ligesom bord og bænk er rengjorte. Endvidere er afløbsrørene under håndvaskene på de to små toiletter blevet fornyede. Det ser rigtig flot ud! Ligeledes er der opsat nyt lys over opslagstavlen i entreen.

Og det var lidt om de små opgaver. Herefter en lille orientering om kommende større vinteropgaver. Klubbens bestyrelse har besluttet, at der skal opsættes et mere lyddæmpende loft (træbeton som på 1. sal)i klubhusets stueetage. I henhold til aftalen med leverandøren modtager vi pladerne torsdag den 15. december (før frokosten). Sådanne plader skal helst tilpasse sig husets klima før opsætning. Når dette er sket på første sal, forventer vi at sætte det nye loft op mellem bjælkerne i januar. Om dette arbejde og tidspunkter senere i en ny skrivelse.

Desuden har vi givet tilsagn om en hjælpende hånd, når de gamle og rustne containere til kajakkerne skal væk og erstattes med et rigtigt hus til foråret. Det kan KUN blive smukkere!!!

Sidst men ikke mindst i denne omgang. Vi holder julefrokost nu på torsdag den 15. december. Alligevel begynder vi som altid med kaffen kl. 9.30 først. Mød op og gør også denne sammenkomst festlig!

På gruppens vegne

Thorkild

Fra 60+erne i september 2016

Lemvig Sejlklub og 60+erne!

Sker der noget i denne gruppe! Jovist. Vi mødes stadig på torsdage fra 9.30 og 2-2,5 time frem.

Efter sommerens pause og de forskelliges sejlture, er der mange oplevelser at berette om over kaffen eller i forbindelse det sociale liv og snakken over arbejdet med de forskellige praktiske opgaver, vi påtager os. Af sådanne opgaver fra sommeren kan nævnes, renovering af redningsposter ved broerne, reparation af bord, bænk og stakit ved bro 2, nye kæder mellem pontonerne, vedligeholdelse af gæstecyklerne, m.v.

Endvidere havde klubben onsdag den 21. september – som ved tidligere år – besøg af tjekkiske unge mennesker, der var på skolebesøg i Nr. Nissum. Sammen med andre medlemmer fra sejlklubben havde de unge mennesker mulighed for at deltage i vindsurfing, sejlads i små ”legekajakker” eller få sejltur på en sejlbåd. Fra 60+ gruppen var der tre både på vandet.

Og nu nærmer efteråret sig, hvor bådene skal på land og evt. i hal. Hvor det ønskes, kan man altid få en hjælpende hånd med mast, med båd, med vogn o.s.v.

I den forbindelse er det besluttet og ”konfirmeret” af haludvalgets formand (Niels Bækdal), at vi kører bådvognene ud næste gang, vi mødes – torsdag den 29. september. Så er det lettere for den enkelte bådejer selv at finde vognen frem til transport. De forskellige traktorføreres navne og telefonnumre kan findes på klubbens hjemmeside.

På gruppens vegne

Thorkild Sønderskov

60+-erne – hvad sker der?

60+erne – hvad sker der?

Det lidt kolde og særdeles omskiftelige forår er nu ved sin afslutning. Sommeren begynder onsdag i næste uge. Og jeg er sikker på, at Bo, klubbens formand, har lovet bedre vejr end sidste år, hvor kulde og blæsevejr forhindrede mange sejlture rundt i vort smukke land.

Det må helt klart være enhver formands opgave i en sejlklub, at sørge for godt vejr til sejlads for medlemmerne!! Og Bo tager det alvorligt – herligt!!

Vore torsdag formiddage ”kører” i et rimeligt fast mønster. Først drikker vi kaffe og spiser rundstykker. Samtidig får vi gennem samtalen løst verdens mange problemer. Og der har været nok at tage fat på! Efterfølgende har vi kunnet hjælpe hinanden med bådene, som nu stort set er færdige til sommerens sejladser. Desuden har vi i fællesskab kunnet afhjælpe mange små og større opgaver i og ved klubhuset – ved bådhallerne. Som enkelte måske har bemærket – vore 3 broer er blevet rengjorte for vel 40 års snavs og algevækst. Endvidere er det næsten blevet en æressag, at vinduerne i klubhuset holdes rengjorte og gennemsigtige.

Men nu skal vi snart holde sommerferie og give os mulighed for at sejle.

Derfor ingen torsdagsarrangementer fra den 30. juni til den 4. august – begge datoer incl. Vi mødes solbrændte og udhvilede fra sommerens mange togter torsdag den 11. august.

På gruppens vegne og med ønsket om en god sommer

Thorkild Sønderskov

60+erne etablerer nyt køkken i klubhuset

Nyt køkken i klubhuset januar 2016 med 60+erne!

Vi besluttede ved kaffen torsdag den 7. januar, at vi fra mandag den 11. januar kl. 9 igangsætter arbejdet i forbindelse med etablering af nyt køkken.

Vi forestiller os en arbejdsdag fortløbende de kommende par uger fra kl. 9 til 15, hvor man selv medbringer mad til frokost.

Alle har vi travlt med mange andre gøremål. Og man skal selvfølgelig ikke aflyse deltagelse i disse. Men kom og hjælp med opgaverne, når du har tid og lyst. Det sociale liv styrkes, og man får afløb for uro i fingrene – aktivitet gør godt!

  1. Nye skabe, skuffer, hylder o.s.v. skal samles.
  2. Det gamle køkken skal tømmes og fjernes.
  3. Køkkenrummet skal klargøres, males o.s.v.
  4. Der skal etableres vand og afløb til udslagsvask i depotrum.
  5. Der skal etableres el til nyt lys i køkkenskabe.
  6. Nyt køkken og nye bordplader skal monteres.
  7. Måske – måske – hvis der er tid, kræfter og lyst – grundig rengøring af gulvet.

Alle brugere af vort dejlige klubhus må derfor være indstillet på dette arbejde i januar. Vi forsøger at minimere rodet!

På gruppens vegne

Thorkild

60+ jule-nyt december 2015

60+ jule-nyt december 2015

Som optakt til julefrokosten blev der foretaget eftersyn af servicen i køkkenskabene, opsat en ny lampe i entreen samt flyttet en båd og vogn i hallen. Jovist – der er mange små og nyttige gøremål.

I forlængelse af en rigtig hyggelig og rolig julefrokost besluttede vi, at der nu udmeldes juleferie. Friske og forhåbentligt veloplagte mødes vi igen torsdag den 7. januar med mod på et nyt spændende år med samvær i Lemvig Sejlklub. Dog er vi en lille gruppe, der mødes førstkommende mandag til afhentning af det nye køkken – som samlesæt! Det kan efterfølgende kun blive spændende!!!

Glædelig jul og godt nytår.

Tak for herlige timer og oplevelser sammen i 2015!

Thorkild Sønderskov

60+ nyt december 2015

60+ nyt december 2015.

Nu må det være tid igen for en lille orientering fra denne del af Lemvig Sejlklub.

Aktiviteter:

Bådene er taget af vandet og på den ene eller anden måde sat i vinterhi efter obligatorisk klargøring. Netop med denne aktivitet er det utrolig dejligt, at vi kan hjælpe hinanden, hvor det ønskes. Der er opgaver, man gerne pusler med alene, ligesom andre har en karakter, hvor arbejdet bedst klares med flere hænder.

Desuden har vi i efteråret løst opgaver på terrænet omkring klubhuset med flisebelægning og jord i huller. Senest til foråret bliver vi færdige med dette arbejde – hvis og i fald regnen hører op? Gæstecykler og borde er sat ind, og der er ryddet på pladsen for bukke.

Endvidere er vi tæt på begyndelsen af vores nye vinteropgave. Bestyrelsen har besluttet, at det gamle køkken skal udskiftes med et nyt. I den forbindelse bliver der en del arbejder at udføre. Vi kan samle de nye køkkenelementer, afmontere det gamle, male og klargøre rummet før montering af det nye. I skrivende stund er de nye køkkenelementer endnu ikke ankommet. Alle opgaver skal tidsmæssigt løses under hensyn til eventuelle arrangementer i klubhuset og mulige håndværkeres medvirken. Men vi ser frem til sammen at kunne udføre dette arbejde til glæde for alle husets brugere.

Højtid:

Af fælles oplevelser må vi ikke glemme de kulinariske sociale glæder. Derfor spiser vi JULEFROKOST torsdag den 10. december.

Under hensyn til planlægningen af omtalte opgaver vedrørende det gamle/nye køkken kan jeg ikke her oplyse noget om juleferiens længde. Nyt herom senere, når tidsplanen og aftalerne er på plads.

På 60+ernes vegne

Thorkild Sønderskov

Nyt fra 60+erne!

Nyt fra 60+ i Lemvig Sejlklub søndag den 21. juni 2015

NU må sommeren komme – inden længe er juni passeret!?

Når vejret har været til det, har vi haft et travlt forår med gode opgaver i og på klubhuset. Ikke mindst reparation og maling af vores stander gav travlhed – men også et særdeles flot resultat. Og det har været en fornøjelse i vort sociale liv at udføre disse forbedringer. Man snakker godt og ligeværdigt sammen, når man arbejder på en opgave, og enhver gør sit bedste.

Mon man i øvrigt har bemærket, at udsigten fra vort klubhus er blevet bedre?

Hvordan, hvordan – ja, nu bliver vinduerne vaskede med jævne mellemrum.

Klubbens gæstecykler er klargjorte og stillet i stativer.

Heldigvis har vi også haft tid til at kunne hjælpe hinanden med bådene ved bl.a. transport, søsætning og påsætning af mast.

Vigtig, vigtig – aldrig glemt – vi har over kaffen, rundstykkerne og nu sidst en frokost fået fortalt hinanden om store og små oplevelser fra vort sejlerliv – eller fra vort privilegerede samfundsliv.

Men da nu sejlturene, ferieaktiviteterne og børnebørnene nærmer sig, holder vi sommerferie i ”60+ klubben” til august. Officielt mødes vi igen torsdag den 6. august, men ses forhåbentlig mange gange inden – bl.a. til Sankt Hansaften tirsdag den 23.

På gruppens vegne ønsker jeg alle en rigtig god sommer med passende vind, sol og varme!

Thorkild