Alle indlæg af Knud Kristian Wrist

Klubhus fortsat lukket og ekstraordinær generalforsamling

Som følge af skærpelse og forlængelse af de nuværende corona-restriktioner, er klubhuset fortsat lukket og vil være det frem til og med 7. februar 2021. I den forbindelse bliver den ekstraordinere generalforsamling, der er planlagt til den 13. januar 2021, også aflyst.

Eneste punkt på dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling var ændring af vedtægterne. Bestyrelsen vil drøfte, hvornår generalforsamlingen kan afholdes, når situationen løsner mere op igen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Klubbens historie

Det gamle Fotoalbum er blevet scannet ind og der er lagt et hav af fotos ind under “Historie-siderne” : HISTORIE

Der er også oprettet et BÅDREGISTER over de både, der har været i Lemvig Sejlklub. Registret er selvfølgelig ikke komplet. Har du rettelser, tilføjelser, fotos af bådene, måske et foto af din båd, som du hellere vil have uploaded – så send det på en mail.

America’s Cup 2021

Du kan følge med her og se live-TV direkte.

America’s Cup skal, som du måske ved, sejles i Auckland, New Zealand i perioden 6.-21. marts 2021.

Forinden skal de 3 udfordrere, Italien, USA og England kæmpe om at møde New Zealand i
The Prada Cup, som sejles samme sted i peroden 15. januar – 22 februar 2021.

Prada Cup Day 2
Prada Cup Day 1

Men allerede nu før jul skal de alle sammen mødes til Prada America’s Cup World Series i Auckland and Prada Christmas Race i perioden 17.-20. december 2020.

Her kan du se optagelserne fra de 4 dage, hvor 2020 Prada Christmas Cup blev afviklet.

Prada Christmas Race Day 1
Prada Christmas Race Day 2
Prada Christmas Race Day 3
Prada Christmas Race Day 4

Glædelig jul og godt nytår

Kære alle

På grund af Corona-nedlukningen i Region Midt er Lemvig Sejlklub lukket frem til d. 4. januar.

Tak for den store opbakning til klubbens aktiviteter i 2020. Må 2021 blive et fantastisk godt sejlerår med masser af liv og aktivitet i alle klubbens afdelinger.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling 2021: UDSAT

På den ordinære generalforsamling onsdag den 25. november 2020 blev der besluttet en vedtægtsændring med alle stemmer for.

Der var imidlertid ikke nok fremmødte til, at vedtagelsen overholder klubbens vedtægter:

§ 15
Lovændringer.
Forandringer af lovene kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutnings-dygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage medsædvanligt varsel indkalde en ny general-forsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for for-slaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Derfor afholdes der en ekstraordinær generalforsamling

onsdag den 13. januar 2020 kl. 19:00 i klubhuset.

Eneste punkt på dagsordenen er ændringer af vedtægterne:

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes §11, idet der ønskes tilføjet stk. 7:

Stk.  7:  I tilfælde af suppleants indtrædelse i bestyrelsen kan bestyrelsen omkonstituere sig selv frem til næste generalforsamling.”

Motivation:
I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen, således der skal en suppleant ind, kan det være svært at overtage eksempelvis formandsposten. Derfor dette forslag om, at bestyrelsen frem til den næste generalforsamling kan “bytte rundt”, således klubben kan fungere også i denne periode.

Husk at medbringe og benytte mundbind og gå direkte hen til en siddeplads på 1. sal og bliv der til generalforsamlingen er slut. Herefter skal du som deltager omgående forlade lokalet uden snak eller unødige ophold undervejs.
Vi forventer ikke, at den ekstraordinære generalforsamlingen varer længere end 10 minutter!

Vendee Globe 2020

Så er det i morgen, søndag den 8. november 2020 kl. 13:00, at starten går til en af de mest krævende sportsbegivenheder, der findes:

Jorden Rundt singlehand i en Imoca 60 fods “flyvende” sejlbåd!

Der er 33 startende både, heraf 6 med kvindelig skipper. Man forventer nok kun 50% af deltagerne i mål. Et par deltagere er med for 5. gang, bl.a. englænder Alex Thomson i Hugo Boss. Det er hans erklærede mål at vinde denne sejlads.

Du kan følge med her.