Alle indlæg af Bo Ravn

14 duelige sejlere klar til sæsonen !

14 medlemmer af Lemvig Sejlklub har i vinterhalvåret deltaget i teoretisk undervisning med henblik på at erhverve Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere.

Lørdag den 18. april var eksamensdag for deltagere. Her var først en to timers skriftlig opgave efterfulgt af en mundtlig prøve, og deltagerne afsluttede dagen med at aflægge den praktiske del af prøven på vandet ud for klubhuset. Her skulle deltagerne vise færdigheder i at håndtere et skib ved blandt andet at lægge til og fra kaj, styre efter kompas samt mand over bord øvelse.

Alle 14 deltagere bestod Duelighedsprøven med fint resultat, og er nu klar til sæson 2016, hvor den teoretiske viden omkring sejlads skal omsættes til praksis.

På holdet deltog både nye og lidt erfarne sejlere, – yngste deltager var Lennarth Rokkjær på 15 år  som har stor erfaring fra optimistjollesejlads. Han har nu bevis på, at han kan føre lidt større både !!

TILLYKKE  med duelighedsbeviset, og god sejlersæson til jer og øvrige medlemmer af Lemvig Sejlklub.

Duelighedsholdet klar til den praktiske prøve !
Duelighedsholdet klar til den praktiske prøve !

 

Rengøring af broerne i Marinaen

Lemvig Marina er ved at være forårsklar til,  at der igen kommer liv på og omkring broerne. Lemvig Kommune har gennemført arbejdet med at fastgøre pontonbroerne med pæle i stedet for de oprindelige kæder. I denne uge er montering af de nye landfæster og de nye metalbroer igangsat. Prikken over i´et  blev allerede startet op i weekenden, da 60+ gruppen rensede betonfladerne på alle 3 broer så overfladebelægningen nu fremstår som nyt.  –     Lemvig Kommune bekostede grej, og medlemmer af Lemvig Sejlklub lagde mandetimer i det store arbejde.  Tak til 60+  og Lemvig Kommune   –     de tre broer fremstår renoveret og flotte, og i løbet af de næste par uger vil sejlerfolket igen tage faciliteterne i brug.

Thorkild Sønderskov i gang med forårsrengøringen af Bro 1
Thorkild Sønderskov i gang med forårsrengøringen af Bro 1
IMG_0441
Før og efter rengøringen

Lemvig Sejlklub og Lemvig i BÅDNYT !

 Bådmagasinet BÅDNYT har i februar/ marts 2016 lavet et portræt af Lemvig Sejlklub og de muligheder Lemvig Sejlklub og Lemvig byder på for sejlere.

På siderne 14- 18 i BÅDNYT er Lemvig i tekst og billeder beskrevet under overskriften: ”KLUBBEN VED PORTEN TIL VEST” – Lemvig Sejlklub har det hele : Beskyttet farvand i Limfjorden og direkte adgang til den store verden mod vest via Thyborøn.

Se mere i BÅDNYT…….

Lemvig Marina, Feriecenter og Bådhaller den 8.6.2013 fra Lemvig.com

 

VILD med VAND arrangement søndag den 29. maj 2016

Lemvig Sejlklub deltager i VILD med VAND arrangement 29. maj 2016.

Reserver allerede nu datoen i kalenderen – klubben får brug for din deltagelse

Lemvig Havn og Lemvig Marina, der er ejet af Lemvig kommune er sammen med klubber og andre interessenter gået med i et nyt, Vild med Vand-projekt, hvor  aktører på tværs af havnen går sammen om at lukke op for godteposen og tilbyde gratis prøvesmagninger.

Baggrunden for projekt Vild med Vand er at give de danske lystbådehavne mere liv og aktiviteter.

Lemvig Havn og Lemvig Marina  er med sammen med  40 andre danske havne  med fra start, når det nye landsdækkende projekt for alvor skydes i gang med aktiviteter i foråret 2016.

Målet er at åbne havnene op og gøre dem til lokale samlingspunkter for oplevelser, fællesskab og vandaktiviteter af enhver art, samt præsentere klubbens aktiviteter for interesserede.

Vild med Vand et treårigt projekt skabt med støtte fra Nordea-fonden.

Søndag den 29. maj 2016 arrangeres åben havn i Lemvig Havn og Lemvig Marina . Lemvig Sejlklub vil denne dag præsentere sejlads i sejlbåd, motorbåd, SUB,( Stand Up Paddle) surfing,, voksensejlerskole, tur sejlads , kapsejlads og optimistjollesejlads som eksempler på forskellige tilbud, som sejlklubben kan byde på.

”Havnens Dag”- i år SØNDAG den 29. maj , som er en årlig tilbagevendende begivenhed, som skal samle havnene og byen.

Vi håber rigtig mange medlemmer vil være med til at præsentere Lemvig Sejlklub denne dag.

I Lemvig vil alle aktiviteterne blive præsenteret i Lemvig Havn, og Lemvig Marina.

Der er deltagelse fra følgende:

 • Lemvig Sejlklub
 • Lemvig Roklub
 • Lemvig Bådelaug
 • Marineforeningen Lemvig
 • Lemvig Træskibslaug
 • Colin Archer Laug, Lemvig
 • Fjordhaverne, Lemvig
 • Produktionsskolen Nordvestjylland, Lemvig

 

FestdagOptimister10349007_782496488473895_3841770360470580969_n (2)     Bo Ravn

Arrangementer i Lemvig Sejlklub 2016

Arrangementer i Lemvig Sejlklub, 2016.

Alle medlemmer ønskes  GODT NYTÅR !   Dagene bliver lysere, men der er stadig nogle måneder inden søsætningen af bådene igen går igang.

I vinterhalvåret er der stadig aktiviteter i klubben.  Sæt X i kalenderen og mød op til arrangementerne i klubhuset.  

Svømning  8 torsdage kl. 18.30 – 20.00 i januar – april:  Gratis svømning i Feriecentret for medlemmer af Lemvig Sejlklub.  Første gang: torsdag den 7. januar kl. 18.30 ( læs mere nedenfor på hjemmesiden.)

Duelighedsundervisning tirsdage kl. 18.30 – 21.30  i perioden januar – april. Første undervisningsaften er tirsdag den 12. januar kl. 18.30.

Onsdag den 3. februar 2016 kl. 19.30: På kanal- og flodsejlads. Foredrag
v/ Hans Kokholm , Nykøbing M.

Onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.30: Kapsejladsregler

Onsdag den 2. marts 2016 kl. 19.30: Visionsaften – Forslag til fremtiden for
Lemvig Sejlklub / medlemsaften

Onsdag den 9. marts 2016 kl. 19.30: Trim af mast og sejl

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30: Sangaften:  Indvielse af Lemvig Sejlklubs
sangbog

Onsdag den 6. april 2016 kl. 19.30 Aftenkapsejlads – Præsentation af 2016
sæsonen
Lørdag den 23. april 2016: kl. 09.00 Klubhusdag
kl. 15.00 Standerhejsning

Søndag den 29. maj 2016 :      VILD med VAND arrangement for hele klubben

 

Tilbud om gratis SVØMNING

Tilbud om gratis SVØMNING til medlemmer af Lemvig Sejlklub.

 Lemvig Sejlklub har lavet en aftale med Feriecentret om, at medlemmer af Lemvig Sejlklub kan benytte svømmehallen i Lemvig Feriecenter torsdage aftener fra 18.30 – 20.00 i perioden 7. januar 2016 – 17. marts 2016, begge dage incl.

Svømmehallen er dog lukket for renovering i uge 3 og 4. !, Vinterferieugen uge 7 er forbeholdt feriegæster.

Som medlem af Lemvig Sejlklub kan du GRATIS benytte Feriecentrets Svømmehal de 8 torsdage. Vi håber at mange medlemmer vi tage imod dette tilbud fra klubben.

De er mulighed for at træne svømmefærdighederne inden den kommende sejlersæson på følgende torsdage i tidsrummet fra 18.30 – 20.00:

            

 • Torsdag den 7. januar 2015
 • Torsdag den 14. januar 2016
 • Torsdag den 4. februar 2016
 • Torsdag den 11. februar 2016
 • Torsdag den 25. februar 2016
 • Torsdag den 3. marts 2016
 • Torsdag den 10. marts 2016
 • Torsdag den 17. marts 2016

Klubhuset i Lemvig Sejlklub er åbent efter svømningen, så der vil være mulighed for   klubhygge.

Svømmehal Feriecentret LemvigDen 7. januar vil der være ”vagt” ved døren så kommer du imellem 18.20 og 18.30 vil du blive lukket ind.

Lemvig Sejlklub har et antal ”nøglebrikker” som uddeles 7/1 til medlemmer der ønsker at deltage. – Er du ikke udstyret med en ”nøglebrik” efter den 7/1 og ønsker at deltage i klubsvømningen på én af de efterfølgende dage – mød op i tidsrummet 18.20 – 18.30, eller kontakt Bo Ravn på 2166 1965

 

Generalforsamling 2015

Læs hele beretningen her.

Voksensejlerskolen 3 IFére en stille træningaften !

Voksensejlerskolen 3 IFére en stille træningaften !

Rekordår på flere områder

Lemvig Sejlklubs afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 25. november 2015 i klubhuset.

Bestyrelsen kunne i årets beretning gøre status på sæson 2015, der på flere områder havde været et rekordår.

 • Rekordstor medlemstal der er stadig stigende. Der er nu 312 medlemmer i Lemvig Sejlklub
  Voksensejlerskolen var i denne sæson rekordstor med 18 deltagere
 • 20 medlemmer har aflagt og bestået duelighedsprøven , både teoretisk og praktisk, og der starter endnu et hold op til vinterundervisning 12. januar 2016
 • Antallet af både der deltager i tirsdags kapsejladser er steget til 23 både
 • Gode kapsejladsresultater for klubbens medlemmer ved deltagelse i bl. andet Fyn Rundt og Mors Cup
 • 41 sejlere i 16 både deltog i den traditionelle efterårstur i uge 41. Denne gang gik sejladsen Mors Rundt. Turen var en jubilæumstur – 25. gang
 • Flodskipperkursus i marts 2015 gennemført med 18 deltagere i samarbejde med Langturssejlerne

Bestyrelsen ser tilbage på 2015 som et godt år med mange aktiviteter. Økonomien er i god gænge, og klubben kom ud af sæson 2015 med et overskud på 65.000 kr.

Klubhusdagen og ved standerhejsningen i april 2015 markerede sæsonstarten, og selv og foråret og forsommeren ikke vejermæssigt var i top, var aktivitetsniveauet på mange områder stadig god i klubben.
Klubhuset er i gang med en løbende renovering. Sidste år var det 1. salen, og i år har underetagen fået nye møbler. Det har gjort rummet meget mere brugbart. Køkkenet står over for renovering, og dermed er klubhuset blevet mere tidssvarende.

Surfudvalget

Surf afdelingen har gennem sæsonen afviklet 24 klubaftener, med start midt i april.
Aldersgruppen 8 til14 år gav liv i den gamle sejlklub når de kommer sammen med deres forældre. Afviklingen af mandags klubaftenerne for surferne har virket godt.. Der har været 2-3 instruktører på hver gang ,og da der er super opbakning af forældregruppen.
Som i de seneste år har vi haft et godt samarbejde med Lemvig Ungdomsgård og Dansk Sejlunion. I dette regi har der været afholdt nogle valgfags moduler. Her har bl.a. en gruppe 7. – 9. klasses elever fra Lemtorpskolen været i Lemvig Sejlklub fra sommerferien og frem til sæsonafslutningen.
Vi har fået sponsorret 15 sejlerveste af Trygfonden og et tilskud fra ” Fritidstilbud for 10-14 årige” via Lemvig Kommune
Igen i år har vi haft nogle af de ” hårde ” junior drenge på surfcamp i Klitmøller, i efterårsferien sammen med 55 andre fra hele landet. Det er 3. år, så udviklingen af deres talent er tydelig.

SUB (Stand Up Padling) er også en disciplin som får opmærksomhed i LS. Vi har mulighederne, og de første medlemmer er dukket op på grund af denne aktivitet.

Juniorudvalget
Vi har i denne sæson haft 12 optimistsejlere, hvoraf flere var genganger fra sidste år.

De to unge trænere, Daniel og Jeanette, har været på instruktør uddannelse ved Dansk Sejlunion. Det har afdelingen kunne drage meget nytte af i denne sæson. Ikke mindst de opgaver, der har kunnet forgå på land, med de mange blæsende aftner i forårs sæsonen.

I forbindelse med indvielse af den nye Lemvig Havn, deltog optimistafdelingen med 7 sejlere. Her mødte jollesejlerne stor interesse for optimist sejlads, og mange fik en sejltur i løbet af dagen.

Sejlerskolen

Sejlerskolen har haft et rekordstort hold på 18 elever hvilket er det højeste antal i voksensejler-skolens historie. Instruktørerne har nydt at sejle med topmotiverede elever, hvoraf flere allerede har købt egen båd.

Derfor har klubben igen i år valgt at anskaffe endnu en IF ‘er som skolebåd.
De tre IF´ere og en enkelt 606´eren har sammen med skiftende private både gjort det muligt at have så mange elever på vandet samtidig sæsonen igennem.

Traditionen tro sluttede vi af med nat/ mørkesejlads sidst i september. Turen gik til Thyborøn t/r Denne fredag aften var der frisk vind- på udturen 10m/s fra V.
Efter at have spist og hygget os i i det nye sejlerhus på havnen i Thyborøn gik turen retur til Lemvig Sejlklub i klart måneskinsvejr, og 5m/s – ideel til natsejlads idet alle lysafmærkningerne var klare og tydelige.

Kapsejlads:
Kapsejlads for kølbåde er en stor aktivitet i Lemvig Sejlklub. 23 både har deltaget i de afviklede aftenkapsejladser – hvilket er en fremgang på to både.

Der har været afholdt 17 tirsdags kapsejladser, samt deltagelse i kapsejladser andre steder i landet.

I forbindelse med Træskibsstævnet i Lemvig Havn afviklede sejlklubben en paradekapsejlads, med opløb ved havneindsejlingen til Lemvig Havn. Der blev speaket på havnemolen, og der har næppe før været så mange tilskuere til en kapsejlads i Lemvig.

Tursejlads:
Der er igen afholdt tre fællesture:
6-7. juni blev der afholdt fællestur til Jegindø.
Agger-turen i august var igen en succes, med 15 deltagende både.
Efterårsturen – den traditionsrige efterårstur i uge 41,
Dette var 25. gang, altså jubilæum, hvor der deltog 41 sejlere i 16 både i turen Mors Rundt

Haludvalget

Vi har fået mere udendørs opbevaringsplads der tilsammen med de 2 haller gør, at sejlere i Lemvig har fine vinter opbevaringsforhold.

Marinaudvalget

Det har været et godt år for marinaen. Vi havde ved sæsonens afslutning kun 13 ledige pladser, idet der har været udlejet 138 pladser i årets løb (mod 141 sidste år).

Klubbens kran til optagning og isætning af både er blevet totalt renoveret. Kranens højde er for-længet med 1 m og kranen er blevet sandblæst og malet, ligesom der er kommet et nyt krøje-gear og endelig er der kommet en ny el-talje og elektronikken er flyttet ind i kranen.
græsset er stigende. Vi overvejer at spærre græsset af på én eller anden måde, men har ikke fun-det en løsning. Det ville også være meget billigere, hvis man blot fulgte henstillingerne.

Lemvig Kommune har renoveret de 2 molehoveder ved indsejlingen, så havnen nu fremstår fint til søsiden.

Tak til medlemmer og samarbejdspartnere.

Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak, til de mange medlemmer, der på den ene eller anden må-de bidrager med en indsats for at gøre Lemvig Sejlklub til en god klub.

Tak til Lemvig kommune for godt samarbejde, og tak til vores sponsorer for støtten.

Genvalg til bestyrelsen:

Generalforsamlingen genvalgte den siddende bestyrelse som består af følgende:

Bo Ravn, formand
Kai Werner Hansen, kasserer
Kristian Kristensen, sekretær
Kurt Jeppesen, surf afdelingen
Anders Meier, juniorafdelingen
Niels Bækdal, sejladsudvalget
Niels Kjærgaard, arrangementsudvalget

Årets sejler 2015

Årets sejler 2015, ERIK THYGESEN modtager pokal af formand Bo Ravn
Årets sejler 2015, ERIK THYGESEN modtager pokal af formand Bo Ravn

En tradition hvert år ved generalforsamlingen i Lemvig Sejlklub er at uddele prisen som Årets Sejler med tilhørende vandrepokal. Der er hvert år heldigvis mange, som er med i opløbet om at få titlen. Det betyder, at rigtig mange i løbet af sæsonen har gjort sig fortjent til titlen ”Årets Sejler”, som er en slags ”fortjenstmedalje” for en ekstraordinær indsats overfor Lemvig Sejlklub.

I år har bestyrelsen valgt ERIK THYGESEN som Årets Sejler 2015.

Erik har lavet et kæmpearbejde for Voksensejlerskolen som bådsmand og instruktør.

Voksensejlerskolen havde i år 18 elever på skolen, og det har gjort, at vi nu har i alt 4 klub- kølbåde, 3 stk IF’ere og en 606’er.

Erik har påtaget sig hvervet som bådsmand for alle 4 både – og alle der har båd ved, at det, at holde en båd sejlende, kræver vedligehold og samtidigt tidskrævende. Erik er altid villig til en indsats i klubben, og det er ikke kun sejlerskoleeleverne , men også andre grene i klubben der nyder gavn af Erik’s arbejde og interesse. Jeg kan nævne at 60+ også har Erik i folden, og at han også deltager i tirsdagskapsejladserne som forgast.

 

Flot resultat af båd fra Lemvig Sejlklub ved årets Palby Fyn Rundt

For skipper Erik Skovgaard og besætning ombord på Maxi 80 raceren DEN 49 FRIGGA blev årets deltagelse i  Palby Fyn Cup både en stor succes og en prøvelse i udholdenhed.

273 både stillede til start i Bogense for at sejle rundt om øen med Fyn til bagbord. 310 både var tilmeldt løbet, men allerede inden start havde 37 både valgt at melde fra. Vejrudsigten lovede kuling, regn, hagl, torden og vindstille, så det var en stor udfordring der ventede de deltagende besætninger. Ved start var vinden 8 ms, og vinden varierede fra vindstille ved Fænø i Lillebælt til 15- 18 ms i Storebælt. Vejrets luner gjorde, at kun 145 både gennemførte sejladsen, men heldigvis var der ingen alvorlige skader under sejladsen.

Resultatmæssigt blev sejladsen en stor succes for besætningen fra Lemvig Sejlklub som deltog i 8. løb med 9 både. FRIGGA vandt sit løb, og blev placeret som nr. 3 i sin gruppe med deltagelse af 30 både. Dette rakte til en samlet plads som nr 44. – et rigtig flot resultat af én af de mindre både i feltet taget vejret i betragtning.

Erik Skovgaard og besætning var 1 døgn 4 timer og 15 min om turen. Grej og mandskab blev hele vejen rundt udfordret af vejr og vind, og især turen op gennem Storebælt i 15- 18 ms krævende udholdenhed fra besætningen, der ikke havde fået nattesøvn pga. vejret.

TILLYKKE til skipper og besætning –  og vel også lidt rart at komme “hjem” igen til tirsdagssejladserne i Lemvig Sejlklub og Nissum Bredning i frisk vind !

start_10

Billede: Pressefoto PALBY Fyn Cup:  Trængsel ved start :FRIGGA DEN49 på bagbords halse  (båden med udvendigt ror)

Se mere på : www.palbyfyncup.dk