Alle indlæg af Bo Ravn

Standerstrygning 2020

Standerstrygningen i Lemvig Sejlklub markerer, at sejlsæsonen er slut, og vinterhalvåret i sejlklubben starter op. På denne dag er der tradition for, at medlemmerne samles ved klubhuset for at nedtage standeren, og derefter at nyde samværet med en forfriskning.

Sæson 2020 har på mange måder været anderledes.

Ved standersætningen i april forhindrede forsamlings forbuddet på 10 personer som følge af COVID 19 epidemien, at medlemmerne kunne samles til klubhusdagen og sætte standeren. – og her ved sæsonens afslutning er der igen indført et max. på 10 personer der må samles.

Sejlersæsonen er under alle omstændigheder slut for 2020 sæsonen, og dette blev markeret ved, at jollesejlerne ved deres lørdagstræf den 7. november havde påtaget sig opgaven med standerstrygningen.

Sæson 2020 har været meget anderledes end tidligere sæsoner. Mange af de sociale aktiviteter er blevet aflyst, og i alle udvalg har der været meget ekstra arbejde for at få sejlaktiviteterne gennemført. Tursejlerne i klubben er nok den medlemsgruppe der har mærket mindst til begrænsningerne som følge af COVID 19 situationen. Mange af medlemmerne har haft rigtig mange gode sejlture rundt i Danmark. At kunne sejle ud på vandet har trods alt givet den frihed som vi i mange andre situationer er , og har været afskåret fra siden midten af marts måned.

Medlemmerne kan nu bruge vinteren til forberedelse af sæson 2021, og vi ser allerede frem til, at bådene igen skal søsættes, og der kommer liv og aktiviteter i og omkring klubben – og meget gerne uden begrænsninger.

Duelighedsundervisning

Duelighedsundervisning Januar – April 2021     Lemvig Sejlklub

Lemvig Sejlklub tilbyder igen undervisning med afsluttende prøver i
Duelighedsbevisets teoretiske og praktiske del.

Kurset gennemføres hvis min. 10 personer tilmelder sig til kurset.

TILMELDINGSFRISTEN er 11. december 2020. Tilmelding til Bo Ravn, mobil 22101951 eller mail: boeravn@hotmail.com

Der er undervisning 14 tirsdage i perioden: Januar – April 2021
Opstart tirsdag den 5. januar 2021 kl. 18.30.
Undervisningsdage: 5/1, 12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 6/4, 13/4  i tidsrummet  kl. 18.30 – 21.30

Skriftlig og mundtlig prøve forventes afviklet lørdag den 17. april 2021. Den praktiske prøve  aflægges senere, så der er tid til træning på vandet.

Undervisningen foregår i klubhuset Lemvig Sejlklub, Vinkelhagevej 10, Lemvig, lokalet på 1. sal.            Underviser : PETER MØLLER

Pris for deltagelse: 1300 kr. (forudsætter medlemskab af Lemvig Sejlklub). Hertil kommer udgift til eksamen og bevis pt: 480 kr.

Der kan forekomme udgifter til lån af bøger og materialer.

Se beskrivelse af duelighedsbeviset hos Dansk Sejlunion på hjemmesiden: www.sejlsport.dk eller på www.soefartsstyrelsen.dk

Bo Ravn, Lemvig Sejlklub

Nye COVID 19 tiltag

LEMVIG SEJLKLUB

Statsministeren har ved et pressemøde den 23. oktober 2020 iværksat en række tiltag for at undgå yderligere spredning af Covid-19.

FOR LEMVIG SEJLKLUB BETYDER DE NYE TILTAG:

At der gældende fra mandag den 26. oktober max. må være 10 personer i klubhuset.

At der fra torsdag den 29. oktober skal bæres mundbind under ophold i klubhuset, dog undtaget hvis man sidder ned.

At optagning og arbejde med vinteropbevaring med bådene kan fortsætte, dog gælder forsamlingsforbuddet med max. 10 personer samlet også udendørs.

At juniorsejlerne under 21 år og voksne i surf, SUP og jolleafdelingen kan fortsætte træning hvis reglerne som beskrevet overholdes.

At 60+ arrangementerne om torsdagen AFLYSES

At fælles standernedtagning den 7. november AFLYSES

At Afriggerfesten den 7. november AFLYSES.

At GENERALFORSAMLINGEN onsdag den 25. november GENNEMFØRES under overholdelse af gældende krav for afholdelse af generalforsamlinger.

Dansk Sejlunion har udsendt følgende om de nye COVID 19 tiltag:

Læs videre Nye COVID 19 tiltag

Covid 19: Toiletterne i klubhuset er igen åbnet.

Klubhusnedlukningen i forbindelse med Corona krisen har indtil nu også omfattet de to toiletter der er til venstre i klubhusets forgang.

Nye retningslinjer gør det muligt at åbne toiletterne under forudsætning af, at der gøres hyppigt og grundigt rent.

Forretningsudvalget i Lemvig Sejlklub har, efter at have aftalt ekstra rengøring, åbnet for brug af toiletterne igen fra den 18. maj. – Vær med til at holde en høj hygiejne, sprit af ved brug og benyt håndsprit der er placeret på toiletterne og i forgangen.

Adgang til betalingsautomaten og krannøglen i forgangen er også muligt !

Klubhuslokalerne samt omklædningsrum er forsat LUKKET.

Der er ikke ændring i forsamlingsforbuddet, hvor max. 10 personer må være samlet. Dette gør, at vi ikke kan afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet.

Klubbens aktiviteter er derfor som tidligere meddelt minimeret. Kun “frigivne” surfere og SUPér kan være aktive. Øvede jollesejlere i en gruppe under 10 incl. forældre og trænere kan sejle, og enkelte “frigivne” sejlerskoleelever kan sejle two star. Desuden har kapsejladsudvalget arrangeret two- star med deltagelse af max. 5 både. Tilmeldingen til kapsejlads for kølbåde har været stor, så derfor er der op til 5 både på vandet mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i 4 forskellige løb med forskudt starttidspunkt – og uden officials. Duelighedsundervisningen ligger underdrejet, men vi satser på, at kunne komme i gang igen, så den teoretiske prøve kan afvikles inden sommerferien.

Vi håber og tror på yderligere opblødninger af retningslinjerne for sejlklubber og sejlere senest den 8. juni.

Vi ønsker klubmedlemmer god fornøjelse med sejlsporten i en fortsat meget usædvanlig situation.

 • Og til bådejere: Frihavnsmærke,FH2020 er udleveret. Skulle du mangle (Lemvig Marina) kontakt Kai Werner eller Bo.
 • Klubstander er udleveret til nye bådejere. Øvrige kan købe klubstanderen til 60kr. – kontakt Kai Werner eller Bo

Sejlklubben og Coronasituationen –

Forholdene i Lemvig Sejlklub under corona-situationen

(opdateret 10. april 2020)

Som bekendt betyder Corona-situationen, at Lemvig Sejlklub for tiden er lukket og at opstart af sæsonen bliver udskudt.

Sidste udmelding fra Regeringen er, at alle foreningsaktiviteter foreløbig er lukket frem til den 10. maj 2020.

Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund er imidlertidig i gang med at drøfte med Regeringen, om udendørsaktiviteter vil kunne afholdes i små grupper og på en sundhedsforsvarlig måde.

Vi forventer en udmelding herom i ugen efter påske.

Indtil videre betyder lukningen, at Lemvig Sejlklub´s  aktiviteter er udskudt:

 • Standerhejsning, Klubhusdag og Tilriggerfest lørdag den 25. april AFLYSES.
 • KLUBSTANDEREN vil blive sat i standeren i sidste uge af APRIL for at markere sejlersæsonen.
 • Opstart af alle faste klubarrangementer udskydes indtil videre. Dette gælder:
  – Surf og SUP for voksne og børn
  – Jollesejlads
  – Kapsejlads i kølbåde
  – Sejlerskole for voksne
  – Duelighedsundervisning.
 • Klubhuset er lukket, herunder anvendelse af klubbens toiletter og baderum.
Klik for større

Følgende aktiviteter kan godt gennemføres, så længe sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger følges:

 • Klargøring af både
 • Søsætning af både med klubbens kran. Der står sprit ved krannøglen, så nøglen og håndtag kan afsprittes efter brug.
 • Hente anvende eget udstyr der opbevares i klubbens skure
 • Medlemmer må benytte egen båd, jolle, SUB  og surfbrædt, men omklædningsrum og klubbens dragter må ikke benyttes.  

Bestyrelsen har i denne uge afholdt virtuelt møde, og håber, at kunne komme med yderligere nyheder i ugen efter påske, når forhandlingerne som Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund har med Regeringen er afsluttet, og forhåbentligt fører til, at vi på et eller andet niveau kan komme i gang med nogle af vores klubaktiviteter inden 10. maj.

Alle medlemmmer ønskes en God Påske !
Bestyrelsen for Lemvig Sejlklub 

SE iøvrigt seneste udmelding fra Dansk Sejlunion KLIK