Alle indlæg af Bo Ravn

Nye Corona begrænsninger

Statsminister Mette Frederiksen har fredag den 18. september 2020 afholdt pressemøde og meddelt, at Regeringen og myndighederne har indført skærpede restriktioner for at undgå spredning af corona-virus. Statsministerens udmelding betyder at:

 • De nuværende retningslinjer for idrætten fortsat er gældende – dog sænkes forsamlingsforbuddet fra 100 til 50 i hele landet. Den samlede udmelding fra myndighederne kan I læse her.

I Lemvig Sejlklub skal vi være særlig opmærksom på opstramningen af forsamlingsforbuddet, der kan medføre bøder for både arrangører og deltagere. Klubben og klubmedlemmerne skal sikre, at der aldrig er mere end 50 samlet på samme sted samtidigt.

Sæsonen 2020 startede med kraftige begrænsninger, og her sidst på sejlersæsonen kommer der igen yderligere begrænsninger som har indflydelse på klubarrangementer.

Lemvig Sejlklub har i de kommende uger stadig sejladsarrangementer:

 • Kapsejladsudvalget har sidste kapsejladsaften tirsdag den 22. september, og har allerede udsendt retningslinjer til alle skippere der deltager med besætning i årets sidste kapsejlads. Retningslinjerne indeholder både retningslinjer for antal deltagere i kapsejladsen, og antallet af sejlere i klubhuset før og efter sejladsen.
 • Praktisk prøve i forbindelse med erhvervelse af Duelighedsbeviset gennemføres i uge 39 med de sidste 8 elever der endnu ikke har aflagt den praktiske prøve.
 • “Natsejladsen” med Voksensejlerskolen og interesserede skipperne i egen båd gennemføres som planlagt fredag den 25. september
 • Krankurset gennemføres lørdag den 26. september, idet antallet af tilmeldte pt. er 30 medlemmer.
 • Efterårsturen i uge 40/41 gennemføres, idet deltagerantallet ikke kommer i nærheden af forsamlingsbegrænsningen på 50 personer.
 • TRÆNINGSPAS i de forskellige afdelinger kan gennemføres når de nuværende restriktioner overholdes – afstand – afspritning mm

Bestyrelsen vil løbende følge nye udmeldinger, og tilpasse eller i værste fald aflyse/ udsætte aktiviteter og arrangementer i klubben.

Covid 19: Toiletterne i klubhuset er igen åbnet.

Klubhusnedlukningen i forbindelse med Corona krisen har indtil nu også omfattet de to toiletter der er til venstre i klubhusets forgang.

Nye retningslinjer gør det muligt at åbne toiletterne under forudsætning af, at der gøres hyppigt og grundigt rent.

Forretningsudvalget i Lemvig Sejlklub har, efter at have aftalt ekstra rengøring, åbnet for brug af toiletterne igen fra den 18. maj. – Vær med til at holde en høj hygiejne, sprit af ved brug og benyt håndsprit der er placeret på toiletterne og i forgangen.

Adgang til betalingsautomaten og krannøglen i forgangen er også muligt !

Klubhuslokalerne samt omklædningsrum er forsat LUKKET.

Der er ikke ændring i forsamlingsforbuddet, hvor max. 10 personer må være samlet. Dette gør, at vi ikke kan afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet.

Klubbens aktiviteter er derfor som tidligere meddelt minimeret. Kun “frigivne” surfere og SUPér kan være aktive. Øvede jollesejlere i en gruppe under 10 incl. forældre og trænere kan sejle, og enkelte “frigivne” sejlerskoleelever kan sejle two star. Desuden har kapsejladsudvalget arrangeret two- star med deltagelse af max. 5 både. Tilmeldingen til kapsejlads for kølbåde har været stor, så derfor er der op til 5 både på vandet mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i 4 forskellige løb med forskudt starttidspunkt – og uden officials. Duelighedsundervisningen ligger underdrejet, men vi satser på, at kunne komme i gang igen, så den teoretiske prøve kan afvikles inden sommerferien.

Vi håber og tror på yderligere opblødninger af retningslinjerne for sejlklubber og sejlere senest den 8. juni.

Vi ønsker klubmedlemmer god fornøjelse med sejlsporten i en fortsat meget usædvanlig situation.

 • Og til bådejere: Frihavnsmærke,FH2020 er udleveret. Skulle du mangle (Lemvig Marina) kontakt Kai Werner eller Bo.
 • Klubstander er udleveret til nye bådejere. Øvrige kan købe klubstanderen til 60kr. – kontakt Kai Werner eller Bo

Sejlklubben og Coronasituationen –

Forholdene i Lemvig Sejlklub under corona-situationen

(opdateret 10. april 2020)

Som bekendt betyder Corona-situationen, at Lemvig Sejlklub for tiden er lukket og at opstart af sæsonen bliver udskudt.

Sidste udmelding fra Regeringen er, at alle foreningsaktiviteter foreløbig er lukket frem til den 10. maj 2020.

Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund er imidlertidig i gang med at drøfte med Regeringen, om udendørsaktiviteter vil kunne afholdes i små grupper og på en sundhedsforsvarlig måde.

Vi forventer en udmelding herom i ugen efter påske.

Indtil videre betyder lukningen, at Lemvig Sejlklub´s  aktiviteter er udskudt:

 • Standerhejsning, Klubhusdag og Tilriggerfest lørdag den 25. april AFLYSES.
 • KLUBSTANDEREN vil blive sat i standeren i sidste uge af APRIL for at markere sejlersæsonen.
 • Opstart af alle faste klubarrangementer udskydes indtil videre. Dette gælder:
  – Surf og SUP for voksne og børn
  – Jollesejlads
  – Kapsejlads i kølbåde
  – Sejlerskole for voksne
  – Duelighedsundervisning.
 • Klubhuset er lukket, herunder anvendelse af klubbens toiletter og baderum.
Klik for større

Følgende aktiviteter kan godt gennemføres, så længe sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger følges:

 • Klargøring af både
 • Søsætning af både med klubbens kran. Der står sprit ved krannøglen, så nøglen og håndtag kan afsprittes efter brug.
 • Hente anvende eget udstyr der opbevares i klubbens skure
 • Medlemmer må benytte egen båd, jolle, SUB  og surfbrædt, men omklædningsrum og klubbens dragter må ikke benyttes.  

Bestyrelsen har i denne uge afholdt virtuelt møde, og håber, at kunne komme med yderligere nyheder i ugen efter påske, når forhandlingerne som Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund har med Regeringen er afsluttet, og forhåbentligt fører til, at vi på et eller andet niveau kan komme i gang med nogle af vores klubaktiviteter inden 10. maj.

Alle medlemmmer ønskes en God Påske !
Bestyrelsen for Lemvig Sejlklub 

SE iøvrigt seneste udmelding fra Dansk Sejlunion KLIK

Klargøring og søsætning af både muligt !

Klargøring af både og  søsætning  under CORONA krisen,
LEMVIG SEJLKLUB.
(omfatter klargøring og søsætning på vinterpladserne, Strandvejen 23, og  v/ Lemvig Sejlklub og Lemvig Marina.)

Læs videre Klargøring og søsætning af både muligt !

KLUBHUSET LUKKET

Dansk Sejlunion har udsendt følgende til alle sejlklubber i Danmark:

https://dansksejlunion.dk/nyheder/2020/corona-situationen-dansk-sejlunion-aflyser-alle-arrangementer

Dette betyder, at klubhuset i Lemvig Sejlklub ikke må benyttes fra den 18. Marts 2020 og indtil videre.

Vi vender tilbage, når der er nyt.