Aftale om brug af Thyborøn Lystbådehavn

Lemvig – Thyborøn Turistforening og Lemvig Sejlklub har indgået aftale om brug af Thyborøn Lystbådehavn.

Medlemmer af Lemvig Sejlklub kan bruge havnebassinet v/ Nordre Inderhavn ( ved den Røde Hal) kaj 101, 102 og 103 uden at betale havnegebyr.

Ved overnatning betaler hver båd 30 kr. i miljøafgift. Beløbet indbetales i betalingsautomaten, hvor man vælger “Lemvig Sejlklub”.

Ved overnatning ud over 3 dage betales normal havnegebyr.

HUSK !
Både der benytter aftalen skal føre  Lemvig Sejlklubs stander.

Procedurer for nye kort:
Hver båd skal købe et nyt kort i Cashloaderen og miljøafgift som aftalt på 30 kr. pr. nat i Lystbådehavnen.

Har man brug for el,  skal man indsætte et beløb på kortet, hvorefter man kan få adgang til el via. standerne.

Evt. restbeløb kan udbetales direkte v/ Cashloaderen.

På skibene skal det tydeligt fremgå at man er medlem af Struer eller Lemvig Sejlklub ellers betaler man alm. takst! (Ved at vise klubstander).